GEA communicatielogistiek (www.gea.nl) heeft besloten afscheid te nemen van associated partner en voormalig managing director Dick Paul en associated partner Rene Joor. Gezien de lange relatie die Dick Paul en Rene Joor met GEA hebben, betreurt de directie dat de samenwerking met beide associated partners tot een einde komt. Een verschil van inzicht over het gezamenlijk opereren in de markt is bepalend geweest voor deze beslissing. Aloys van Balen en Marcel Peters zetten de lopende activiteiten op het gebied van documentlogistiek voort, samen met andere aan GEA verbonden consultants en associates.

Aloys van Balen(managing director GEA)

“In gezamenlijkheid is het afgelopen jaar veel energie gestoken in het ontwikkelen van een nieuw organisatiemodel waarmee document intensieve-organisaties in staat worden gesteld de regievoering over het groeiend aantal communicatiekanalen en documentstromen sterk te verbeteren. Associated partners Dick Paul en Rene Joor hebben het initiatief genomen om de gezamenlijk ontwikkelde methodiek vanuit een eigen entiteit in de markt te introduceren. Dat is voor GEA weliswaar een bevestiging van de kracht van het nieuwe organisatiemodel, maar niet verenigbaar met de rol van associated partner bij GEA”.

Rate this post

Print Friendly