Ondanks grote innovaties en massieve investeringen in de afgelopen jaren in producten en markten kampt Lijnco met tegenvallende resultaten. De krimp in de grafische sector, die bij Lijnco tot voor kort dankzij innovaties gecompenseerd kon worden, is onder de huidige economische omstandigheden ook bij Lijnco hard aangekomen. De organisatie die gefocust was op groei en innovatie moet nu versneld aan de marktomstandigheden aangepast worden. De resultaatontwikkeling is zodanig dat in 2011 fors verlies wordt geleden.

Alleen door een reorganisatie, waarbij het bedrijf zich wil richten op haar kerntaken en groeimarkten, verwacht de directie van Lijnco het tij te kunnen keren en met hernieuwde kracht verder te kunnen. In totaal zullen circa 70 fte verdwijnen. Na de reorganisatie zal het totale personeelsbestand van Lijnco zijn teruggebracht tot maximaal 100 fte. De ondernemingsraad en het personeel zijn vandaag hierover geïnformeerd.

“De noodzaak tot reorganiseren is groot”, aldus algemeen directeur Frits Visser, “de huidige personele huishouding past niet meer bij het omzetniveau en drukt zwaar op het huishoudboekje. De organisatie zal zo worden ingericht dat er een slagvaardige organisatie ontstaat die kan meebewegen met de conjunctuur en daardoor adequaat kan inspelen op veranderingen”, aldus Frits Visser.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons voornemen tot reorganiseren buitengewoon ingrijpend is. Wij zijn er echter van overtuigd dat dit onvermijdelijk is om de concurrentiepositie van Lijnco te versterken en de onderneming, hoewel in afgeslankte vorm, een gezond toekomstperspectief te kunnen bieden. De reorganisatie heeft geen consequenties voor de actuele orderportefeuille en het huidige klantenbestand.

De strategie om innovator te blijven binnen onze marktsegmenten blijft onverkort overeind. Het hiervoor noodzakelijke innovatieprogramma is reeds in 2010 ingezet. Het nieuwe tijdperk van digitalisering biedt kansen tot een korter orderproces met een machinepark dat is toegerust op deze nieuwe marktomstandigheden.

Rate this post

Print Friendly