BCT, leverancier van enterprise content management- en document management systemen, blijft zich sterk maken voor digitalisering van informatiestromen in het onderwijs. BCT is al meer dan 15 jaar actief bij onderwijsinstellingen en ziet dat de vraag naar enterprise content management software de laatste jaren sterk is toegenomen. Al ruim 35 universiteiten, hogescholen, ROC’s en voortgezet onderwijsinstellingen maken inmiddels gebruik van de oplossingen van BCT. Onlangs kwamen daar Business Universiteit Nyenrode en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs bij. Ook Hogeschool Zuyd, die al langer samenwerkt met BCT, is recent een nieuw traject voor de digitalisering van het accreditatieproces gestart. BCT is op 8 en 9 november aanwezig op De Onderwijsdagen 2011 in de Jaarbeurs in Utrecht.

“Onderwijsinstellingen zijn continu aan veranderingen onderhevig en er moet de komende jaren flink bezuinigd worden”, zegt Maurice Willems, accountmanager onderwijs bij BCT. “Er wordt dus van de scholen verwacht dat ze efficiënter omgaan met de beschikbare middelen, maar tegelijkertijd meer kwaliteit leveren. Het digitaliseren van de ondersteunende werkprocessen en documentstromen helpt daarbij.”

In een lezing tijdens De Onderwijsdagen (9 november om 15.00 uur op locatie 212) zullen BCT en Hogeschool Zuyd dieper ingaan op het belang van een betere toegankelijkheid van informatie. Willems: “Vanwege de omvang en de verschillende locaties van onderwijsinstellingen is informatievoorziening vaak niet inzichtelijk, waardoor het lang duurt om bepaalde werkprocessen af te ronden. Ook Hogeschool Zuyd wilde meer efficiëntie en transparantie door de ondersteunende bedrijfsprocessen te digitaliseren.” Hogeschool Zuyd vertelt in de lezing over het traject dat de instelling heeft doorlopen. Onder andere de digitalisering van het accreditatieproces, het student selectieproces, de personeelsdossiers, het archief en het factuurverwerkingsproces komen aan bod. Er wordt hierbij ook een toelichting gegeven over de organisatorische aspecten van het implementatietraject.

BCT zet zich met een speciaal onderwijsteam in om het onderwijs de komende jaren verder te ondersteunen op het gebied van digitalisering van werkprocessen. Daarom zal het IT-bedrijf aanwezig zijn op het Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2011, dat 29 en 30 november wordt gehouden in Rotterdam. “Onder andere kwaliteit en vernieuwing zijn de komende jaren ‘hot topics’ in het (hoger) onderwijs. Wij kunnen met onze ervaring en oplossingen dan ook een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig onderwijs”, aldus Willems.

Rate this post

Print Friendly