VIGC Onderzoek: Nauwelijks zichtbaar verschil tussen inktdekking van 320% en 220% voor diepzwart.

Turnhout, 18 oktober 2011, Het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) publiceert een opmerkelijk onderzoek, dat de weg toont naar miljoenenbesparingen voor de sector. Recent heeft het kenniscentrum een oude waarheid onder de loep genomen en onderuit gehaald: wat moet de ‘total area coverage’ (TAC) zijn voor een diep zwart? Oude waarheden hielden het op 320 à 360%, VIGC-onderzoek toont aan dat 260%, zelfs 220% meer dan genoeg is, voor iedereen kwalitatief aanvaardbaar is. Op voorwaarde dat de conversie met de juiste profielen is gebeurd.

“Het is altijd wat opletten met oude waarheden”, stelt Eddy Hagen, directeur van het VIGC. “Toen ik een tijdje geleden aan een aantal vakmensen vroeg waarom je voor een echt diep zwart 320 à 360% moet hebben, waarom alle vrij beschikbare ISO-coated profielen naar een 330% inktdekking converteren, kreeg ik vooral vage antwoorden. Wat meestal geen echt goed teken is. Ik ben dan ook met mijn collega’s gaan samenzitten en we zijn de uitdaging aangegaan: hoe laag kan je gaan in maximale inktdekking voordat er visueel een onaanvaardbaar verschil zichtbaar is. Het uiteindelijke resultaat was verbijsterend. De oude waarheid klopt niet. Op voorwaarde dat je kleuren op de juiste manier converteert.”

De mogelijke besparingen zijn niet gering, rekent Hagen ons voor: “De kostprijs van inkt is goed voor 2 tot 5% van de kostprijs van drukwerk. Stel dat een bedrijf op basis van dit onderzoek het inktverbruik met 10% kan verminderen, dan spreken we alleen al in België (waar de omzet van de grafische industrie ongeveer 3 miljard euro bedraagt) over 6 tot 15 miljoen euro. Wereldwijd schatten bronnen de omzet van de drukkerijsector op iets meer dan 400 miljard euro, en gaat het dus over een potentiële besparing van meer dan 1 miljard euro. Bovendien draagt het zuiniger omspringen met grondstoffen bij tot een meer duurzame wijze van produceren en een betere bescherming van het milieu.”

Gecombineerde VIGC-expertises: druktesten, ICC-profielen

Aan dit project werkten meerdere VIGC-adviseurs mee met expertise op verschillende vlakken. Fons Put, senior innovatieadviseur: “In onze begeleiding van drukkerijen naar ISO 12647 nemen we al een hele tijd een speciaal ontwikkelde test patch op, om op zoek te gaan naar het optimale zwart. De ervaringen die we in al die testen hebben opgedaan, hebben geleid tot een goed idee van wat de ‘magische combinatie’ is.” Erik Arras, eveneens senior innovatieadviseur vult aan: “Maar dat is nog maar de eerste stap. We hebben een hele reeks testen gedaan met het samenstellen, het verfijnen van onze ICC-profielen met een verlaagde TAC. Elke nieuwe combinatie werd getest met de kritische beelden uit de VIGC50 XCS, eerst op scherm, daarna als drukproef. Zo zijn we uiteindelijk tot onze geoptimaliseerde ICC-profielen gekomen. De conversies van testbeelden met de VIGC-profielen hebben we trouwens ook vergeleken met de gekende profielen van bijvoorbeeld Adobe en ECI en die testen waren zeker positief voor de VIGC-profielen.”

Druktest: nauwelijks verschil zichtbaar, 220% zelfs mooiste…

Om te testen of hetgeen op het scherm, op de proef zichtbaar was, ook op papier overeind zou blijven, werd er uiteindelijk tot een druktest overgegaan. Dit resultaat werd aan meerdere drukkers voorgelegd en het resultaat was verbijsterend: niemand zag een significant verschil tussen de beelden met 320% en 260% inktdekking. Een verpakkingsdrukker, die o.a. regelmatig verpakkingen voor chocolade en pralines drukt, vond zelfs de 220%-versie het mooiste… In de druktest werden ook versies van de testbeelden opgenomen die geconverteerd waren met de gekende Adobe en ECI-profielen, maar ook daar was wat het optimale zwart betreft geen verschil zichtbaar.

Test op Print/EasyFairs vakbeurs: positieve resultaten

Op de Print/EasyFairs vakbeurs in Brussel heeft het VIGC op haar stand enkele tientallen mensen de test laten doen: van één van de testbeelden werden vier versies getoond. Alhoewel de meeste vakmensen wel een klein verschil zagen, was er niemand van hen die vond dat een van de getoonde versies met een lagere inktbedekking kwalitatief slecht waren. Zelfs de versie met slechts 220% inktdekking, veel lager dan de gebruikelijke hoeveelheid, was voor alle vakmensen kwalitatief goed. “Als je deze job naar vier verschillende drukkers stuurt, krijg je grotere verschillen te zien dan tussen jullie vier versies…”, was het besluit van een van de aanwezigen op de vakbeurs.

Hagen besluit: “De test die we op Print hebben gedaan, is het sluitstuk van ons onderzoek. We hebben de resultaten voorgelegd aan een groep van vakmensen. En iedereen was er lovend over. Niemand zou het drukwerk met de lagere TAC hebben afgekeurd, meer dan de helft gaf zelfs een gelijke of een hogere waardering aan de beelden met een verlaagde TAC. Dit is voor ons het ultieme bewijs dat drukken met een – veel – lagere TAC niet alleen mogelijk is, maar ook aanvaardbaar is voor vakmensen. Beeld u eens in welke besparingen dat kan opleveren, hoeveel problemen met overzetten, problemen in de afwerking er door kunnen voorkomen worden. De mogelijke impact van dit VIGC-onderzoek is niet te onderschatten.”

Rate this post

Print Friendly