Op 9 december a.s. gaat de module Documentmanagement en Sociale Media van start. Information governance neemt met de onstuimige ontwikkelingen op het gebied van Sociale Media een steeds belangrijker plaats in binnen organisaties en bedrijven. Het ontwikkelen en implementeren van beleid ten aanzien van Sociale Media is voor veel bedrijven en organisaties noodzakelijk geworden.

Bij het ontwikkelen van beleid komen vragen met betrekking tot de gehele informatiehuishouding van organisaties aan de orde en moet er een antwoord geformuleerd worden op ethische kwesties en vragen rond gegevensbeveiliging. Deze vernieuwde module vormt zowel voor de junior als de senior in het IDM vakgebied een belangrijke aanvulling op reeds aanwezige kennis en koppelt ervaringskennis aan de meest actuele theorieën op postacademisch niveau.

De IDM opleiding gaat op vrijdag 9 december van start. De bijeenkomsten vinden iedere week op vrijdag plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De kosten voor deze module bedragen € 3.325.

Meer informatie over de leergang Informatie- en documentmanagement vindt u op www.erasmusacademie.nl/idm. Hier kan men zich ook aanmelden.

Rate this post

Print Friendly