Als het aan de assurantiemarkt ligt, werkt de branche binnen vijf jaar grotendeels digitaal. Dat blijkt uit onderzoek wat DDinformatica en ANVA onlangs hielden onder 300 assurantietussenpersonen. Aan de hand van het thema “Slimmer werken, optimaal digitaal” hebben DDinformatica en ANVA de verwachtingen van assurantiekantoren onderzocht rondom digitalisering van documenten en informatiestromen.

“Paperless Office”

De term “Paperless Office” wordt al bijna een halve eeuw gebruikt maar in praktijk laat de realisatie nog altijd op zich wachten. Toch blijft de stellige overtuiging dat papierloos werken in de (nabije) toekomst een feit zal zijn. Dat denkt ook de meerderheid van de responderende assurantiekantoren; 87% van hen verwacht dat nagenoeg alle documenten binnen 5 jaar digitaal zullen worden ontvangen en verstuurd. Nog eens 10% verwacht dat het gros van de documenten tussen 5 en 10 jaar gedigitaliseerd is. Daarmee lijkt papierloos werken binnen afzienbare tijd definitief een algemeen goed te worden.

De verwachting dat 97% van de assurantiemarkt binnen 10 jaar haar documenten nagenoeg digitaal denkt te verwerken, komt overeen met de bevindingen uit eerder onderzoek onder zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen. Begin dit jaar sprak 96% van de organisaties uit de genoemde sectoren de verwachting uit het leeuwendeel van haar documenten binnen 10 jaar digitaal te werken.

Toch lijkt het erop dat de assurantiemarkt voorop loopt als het gaat om digitalisering. Vergeleken met de zorg, onderwijs en overheidsinstellingen geeft de assurantiemarkt aan eerder klaar te zijn voor digitalisering. Binnen drie en vijf jaar verwacht respectievelijk 62% en 87% van de assurantiemarkt “digitaal” te zijn, tegen respectievelijk 38% en 77% bij de drie eerder onderzochte sectoren. Daarmee neemt de assurantiemarkt een voorbeeldrol in binnen de totale markt.

Explosieve groei documenten

De groei van het aantal documenten is de laatste jaren explosief toegenomen. Dit geldt momenteel voor zowel digitale als papieren exemplaren. In een Amerikaans onderzoek is onlangs de verwachting uitgesproken dat de groei van het aantal digitale documenten de komende jaren alleen maar verder zal groeien. De groei van papier zal langzamerhand stagneren, waarna een afname wordt verwacht. Deze Amerikaanse prognose werd tijdens het onderzoek onderschreven: een overtuigende 100% van de respondenten kon zich vinden in deze voorspelling.

Zoals aangegeven, verwachten 9 van de 10 assurantiekantoren dat (nagenoeg) papierloos werken binnen 5 jaar een feit zal zijn. De assurantiemarkt blijkt al de nodige initiatieven genomen te hebben om papieren documenten in hun organisatie te vervangen voor digitale documenten.

Driekwart van de respondenten scant momenteel papieren documenten. Zo verwerkt 22% van de assurantiekantoren haar inkomende factuurstroom digitaal. Daarnaast maakt 93% van de ondervraagden reeds gebruik van digitale dossiers (al dan niet naast papieren dossiers).

Toch wordt er nog veel papier bewaard in een papieren archief (65% van de respondenten) en gebruikt ruim de helft van de assurantiekantoren een fysiek postvakje ten behoeve van interne poststroom. Ook worden inkoopfacturen, wanneer deze digitaal worden ontvangen, vaak eerst geprint voordat deze worden verwerkt.

De voorzichtige conclusie is dat er door de assurantiemarkt al de nodige inspanning geleverd is om de papierstroom terug te dringen en documenten “Optimaal Digitaal” te verwerken. Hiermee is de branche hard op weg om haar doelstelling, binnen 5 jaar (nagenoeg) digitaal werken, te verwezenlijken. De toegevoegde waarde van een gestructureerde, digitale document- en informatiestroom lijkt dan ook duidelijk.

Meer informatie

Mocht u in de toekomst meer willen weten over hoe u deze digitalisatieslag het best kunt aanvliegen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag uw efficiency te verhogen door uw documentstromen te optimaliseren.

Over DDinformatica

DDinformatica – softwareleverancier uit Hoofddorp – biedt oplossingen voor het elimineren van papier en het optimaliseren van documentstromen. Sinds het ontstaan in 1993 richt DDinformatica zich op de ontwikkeling van effectieve software voor de automatisering en beheersing van uiteenlopende documentstromen met als doel om meer werk te verrichten met minder papier en minder arbeid. Zie voor meer informatie www.ddinformatica.nl.

Rate this post

Print Friendly