Impress uit Woerden is gecertificeerd voor ISO 14001:2004. ‘Daarmee hebben we een belangrijke stap op de ISO ladder gezet’, zegt Sander de Vries, binnen Impress verantwoordelijk voor de certificeringtrajecten. ‘Na het kwaliteitsmanagement certificaat ISO 9001, was deze milieucertificering een logisch vervolg. Het past helemaal bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar we ons voor inspannen. We doen dit voor onze opdrachtgevers, maar zeker ook voor en met onze medewerkers. Het draagvlak voor het thema milieu is groot bij ons. Dat bleek wel tijdens het certificeringtraject.

De succesvolle afronding is daar een levend bewijs van’. Wendy Warnar van de certificerende instantie SGS beaamt dat. ‘Het was inderdaad een genoegen om te constateren dat alle neuzen binnen het Impress team dezelfde kant uit staan. Om met de woorden van algemeen directeur Joop Agterberg te spreken: ’Kwaliteit en milieu zitten in het hart, niet in het hoofd’. Dat was bij de certificering in Woerden goed merkbaar. Een com pliment is hier dan ook op z’n plaats. Impress heeft in een zeer korte tijd aangetoond aan de normen die gesteld worden aan het milieucertificaat 14001:2004 te voldoen’. Bij Impress worden inmiddels de voorbereidingen voor de volgende certificatie getroffen. Dat is voor informatiebeveiliging volgens de ISO 27001:2005 norm.

[Impress]

Impress helpt vanuit Woerden opdrachtgevers met de uitvoering van offline en online marketing en communicatie plannen. Daarin biedt Impress een one-stop-shop concept, vanaf database management tot en met de uitvoering van fysieke Direct Mail en/of digitale communicatie. De oplossingen van Impress zijn vaak maatwerk. Daarvoor beschikt Impress over veel creativiteit, kennis van ICT en marketing en een team van 60 professionals, die als uitgangspunt hebben opdrachtgevers beter te laten scoren met online en offline marketing.

Rate this post

Print Friendly