Bunnik – 8 september 2011 – Document Dialog, specialist in klantcommunicatie en bruggenbouwer tussen eindgebruikers en de ICT-organisatie, organiseert op 20 september van 10 uur tot 12 uur de ‘kennis & koffie’- sessie: de elektronische handtekening; uw concurrent wacht niet! In het Postiljon Hotel te Bunnik vertellen experts welke stappen organisaties moeten doorlopen om goed beslagen ten ijs te komen om hun klantcommunicatie (en de onderneming) veiliger, efficiënter en effectiever te organiseren.

Het heeft alle kranten gehaald: de paniek die ontstond toen duidelijk werd dat van een bekende leverancier van veiligheidscertificaten de eigen site was gehackt. Toen werd ineens duidelijk hoe kwetsbaar je bent als organisatie als je je klanten niet kunt garanderen dat ze zijn waar ze denken dat ze zijn. Of dat ze informatie krijgen die betrouwbaar is en afkomstig van de partij die ze verwachtten. Dit heeft grote impact op veel meer onderdelen in de maatschappij, maar ook op organisaties.

Sinds de zomer van vorig jaar is het door een verandering in de wet toegestaan om langs elektronische weg bijvoorbeeld klanten van specifieke en vertrouwelijke informatie te voorzien. Met behulp van de elektronische handtekening is het mogelijk om klanten die zekerheid te bieden waarom zij vragen. Maar daarmee zijn organisaties er nog niet. Hoe pakken zij het project aan? Wat te doen met e-mails die ‘verkeerd bezorgd’ zijn? Hoe reageren hun klanten op de melding dat er een elektronische handtekening moet worden geverifieerd? En hoe gaan zij dat doen? Hoe houdt een organisatie zicht en controle op alle processtappen? Hoe houden ze in hun CRM-systeem bij wat er is uitgegaan, naar welke klant, op welk moment en door wie?

De elektronische handtekening heeft een grote impact op veel meer processen – naast klantcommunicatie – binnen een organisatie dan men denkt. Elektronische certificaten vormen bijvoorbeeld ook de basis voor de Digitale Postkamer, Het Nieuwe Werken en voor een verantwoorde overgang naar de cloud. Het vormt het fundament voor digitaliseringsprocessen waarbij authenticiteit en integriteit een rol spelen. Er zijn echter allerlei wettelijke en organisatorische randvoorwaarden waaraan organisaties moeten voldoen voor het op juiste wijze kunnen en mogen toepassen van een elektronische handtekening. En door de verschillende betrokken gebruikersgroepen wordt geredeneerd vanuit uiteenlopende belangen: de compliancy manager heeft andere belangen dan de documentspecialist; en de accountmanager heeft weer andere belangen dan de IT-manager. En dat nog allemaal los van de belangen van de klant! Kortom het is een complexe materie die veel kansen biedt, maar dan wel op de juiste wijze toegepast binnen een organisatie.

Agenda-informatie:

Datum: 20 september 2011

Locatie: Postiljon Hotel te Bunnik

Tijd: 10:00 – 12:00

Aanmelden: Expertsessie elektronische handtekening of karine.copier@documentdialog.com

Toegang: Gratis

Voor meer informatie:

Karine Copier, Document Dialog: karine.copier@documentdialog.com Telefoon: 030 656 6149

Rate this post

Print Friendly