Brakel, 7 september 2011 – ICT-dienstverlener Solipsis heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rol van ICT binnen de sector transport & logistiek. Een van de conclusies is dat ondanks de hoge automatiseringsgraad binnen deze branche cruciale managementinformatie met betrekking tot bijvoorbeeld omzet, kostprijs, bezetting, voorraad en resultaat vaak niet beschikbaar is. Zo kan slechts 27% van de respondenten omzetgegevens per auto en/of chauffeur genereren en geeft maar liefst 80% aan niet in staat te zijn een volledige kostprijscalculatie uit te voeren.

De sector transport & logistiek heeft de laatste jaren – als gevolg van de economische recessie – te maken met zaken als overcapaciteit, verslechtering van de gemiddelde rentabiliteit en concurrentie op prijs. Een solide ICT-infrastructuur en de beschikbaarheid van cruciale managementinformatie spelen een onmisbare rol om als organisatie goed mee te kunnen bewegen binnen de sector en om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Van de ondervraagde bedrijven zegt slechts 12% realtime informatie te kunnen genereren. 20% doet hier zelfs enkele weken over. Dat blijkt deels te wijten aan de softwarepakketten die daarvoor ingezet worden. Zo gebruikt 83% van de respondenten Excel, al dan niet in combinatie met aanvullende software. Maar de structuur van dit programma leidt vaak tot fouten, doordat niet altijd vanuit dezelfde bron gewerkt wordt en formules eenvoudig kunnen worden veranderd.

Wim Buitenhuis, Algemeen Directeur Solipsis: “Het is goed om te zien dat 80% van de bedrijven in de onderzochte sector positief staat tegenover het gebruik van managementinformatiesoftware. Er zijn echter nog belangrijke stappen te zetten, aangezien veel bedrijven tools inzetten die ze niet of slechts deels in staat stellen om data (snel) te genereren. Speciale BI-oplossingen, zoals IBM Cognos Express, bieden de sector nauwkeurige en snelle analyses waarmee bedrijven beter gegronde beslissingen kunnen nemen.”

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn 400 bedrijven benaderd binnen de sector transport & logistiek. Het merendeel houdt zich bezig met zowel nationaal als internationaal transport (56%). De bedrijven variëren van klein (19 werknemers) tot zeer groot (3000 werknemers). 58% van de bedrijven heeft een totaalomzet van meer dan 26 miljoen euro, 26% heeft een omzet tussen 11 en 25 miljoen euro, 16% heeft een omzet die lager is dan 10 miljoen euro.

Over Solipsis

Al sinds 1990 is Solipsis actief binnen de ICT met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Solipsis is gespecialiseerd in het beheren van computers en netwerken, het ontwikkelen en onderhouden van software voor bedrijfs- en managementinformatiesystemen en in het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, distribueren, printen, presenteren en archiveren van documenten. De dienstverlening is ondergebracht in de vier businessunits Performance Management, Systeem en Netwerk Beheer, Systeem Ontwikkeling en Onderhoud en Enterprise Document Management. Solipsis werkt momenteel voor een grote variatie aan (inter)nationale opdrachtgevers. De stabiele positie van het bedrijf in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de mensen bij Solipsis weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden. Solipsis is onderdeel van de Solipsis-groep, waartoe ook Holland House en IntraData behoren. Voor meer informatie: zie www.solipsis.nl, www.hollandhouse.com en www.intradata.nl.

Rate this post

Print Friendly