Amsterdam, 7 september – BECIS, Decos Information Solutions en Interaction|next slaan de handen ineen met als doel het bijeenbrengen van kennis. De drie leveranciers constateren dat de huidige economische situatie bij veel organisaties leidt tot een focus op beheren ten koste van innoveren. Met het oog op de toekomst is innovatie echter voor iedere organisatie van belang. Dat gericht investeren in innovatie juist besparingen op kan leveren wordt op 11 oktober tijdens een kennissessie voor de diensten en stadsdelen van de gemeente Amsterdam onderbouwd.

Besparen door innoveren

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen blijven investeringen in innovatie van groot belang. De huidige economische situatie dwingt organisaties tot bezuinigen wat vaak leidt tot beheren in plaats van innoveren. “In dat geval behoudt u onderhoudskosten, boekt u mogelijke besparingen niet in en worden de innovatiekosten in de toekomst juist hoger,“ stelt Vincent van Beek van BECIS. “Door het uitstellen van innovatie loopt u besparingen mis, want door het inzetten van de juiste software worden besparingen gerealiseerd.”

BECIS, Decos en Interaction|next zijn actief bij diverse onderdelen van de gemeente Amsterdam en delen de overtuiging dat gericht investeren in innovatie besparingen oplevert. “Innoveren, professionaliseren en tegelijkertijd bezuinigen gaat heel goed samen,” zegt Nelson Harris van Interaction|next. “Met elkaar vormen we nu een samenwerkingsverband met als doel het bijeenbrengen en delen van kennis met overheidsorganisaties.” aldus Marcel Stevens van Decos.

Kennissessie

Op dinsdagmiddag 11 oktober krijgt de samenwerking concreet vorm via een kennissessie. BECIS, Decos en Interaction|next organiseren dan speciaal voor stadsdelen en diensten van de gemeente Amsterdam de bijeenkomst ‘Besparen door innoveren’. Tijdens deze bijeenkomst zal inzichtelijk gemaakt worden, waar en hoe u kunt besparen door te innoveren. Naast enkele praktijkvoorbeelden, wordt getoond hoe de financiële baten van een ICT-project inzichtelijk gemaakt kunnen worden en kunnen worden behaald.

Kijk voor meer informatie op: www.besparendoorinnoveren.nl

Rate this post

Print Friendly