Factuurautomatisering anno 2011; stagnatie of groei?

Factuurautomatisering is al jaren bezig aan een opmars. Maar hoeveel rek zit er nog in? Is er sprake van stagnatie of neemt het gebruik onverminderd toe? DDinformatica brengt de trends binnen de markt in kaart met het onderzoek Factuurautomatisering 2011.

Eerdere onderzoeken van DDinformatica hebben aangetoond dat het gebruik van factuurautomatisering in Nederland de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. Waar 16% van de organisaties in 2006 aangaf hun inkomende factuurstroom geautomatiseerd te verwerken, is het gebruik in 2010 gestegen naar 33%. Nog eens 28% van financieel managers zegt factuurautomatisering voor 2011 op de agenda te hebben staan.

Met het onderzoek Factuurautomatisering 2011 wil DDinformatica in kaart brengen hoe de trends rondom automatische factuurverwerkingen zich in 2011 ontwikkelen. Klopt de prognose die eind 2010 is gesteld? Welke wensen en eisen worden er door de markt gesteld in relatie tot factuurautomatisering? Ofwel; waar moeten oplossingen voor automatische factuurverwerking anno 2011 volgens de doelgroep ten minste aan voldoen.

Het onderzoek is te vinden op www.ddinformatica.nl/enquete-factuurautomatisering.html en loopt tot eind december. DDinformatica roept financieel professionals op deel te nemen aan dit onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek worden medio januari 2012 verwacht en zullen een beeld geven van de interesse, wensen en motieven die binnen de markt spelen met betrekking tot factuurautomatisering.

Over DDinformatica

DDinformatica – softwareleverancier uit Hoofddorp – biedt oplossingen voor het elimineren van papier en het optimaliseren van documentstromen. Sinds het ontstaan in 1993 richt DDinformatica zich op de ontwikkeling van effectieve software voor de automatisering en beheersing van uiteenlopende documentstromen met als doel om meer werk te verrichten met minder papier en minder arbeid.

Sinds 2006 onderzoekt DDinformatica jaarlijks de veranderingen en ontwikkelingen de markt van factuurautomatisering. Naast het gebruik wordt er onder meer gekeken naar de bekendheid van automatische factuurverwerking, maar ook belemmeringen in het huidige factuurverwerkingsproces en het eventuele voornemen om over te gaan op factuurautomatisering komen aan bod.


Rate this post

Print Friendly