Lelystad, 18 augustus 2011 – Op het gebied van informatiebeveiliging voldoet Rotaform Document Services aan de strenge eisen van de internationale norm ISO 27001. Na het succesvol doorlopen van het door BSI Group uitgevoerde voor- en implementatieonderzoek heeft Rotaform Document Services het ISO 27001 certificaat uitgereikt gekregen.

Het behoort tot de kernactiviteiten van Rotaform Document Services om voor haar klanten vertrouwelijke data van particuliere en zakelijke relaties van die klanten te verwerken. Daarbij gaat het vaak om buitengewoon privacygevoelige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld creditcards, verzekeringspolissen en telecommunicatiediensten. “Uiteraard gaan we al sinds jaar en dag op een buitengewoon zorgvuldige wijze om met onze klantendata, maar het ISO 27001 certificaat vormt een extra bevestiging voor onze klanten dat hun vertrouwelijke informatie bij ons echt in hele goede handen is, licht Leo Mittelhaëuser toe, die als informatiebeveiligingsfunctionaris nauw bij het certificeringstraject betrokken is geweest.”

De informatiebeveiligingsnorm NEN-ISO/IEC 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van het ISMS (Information Security Management System). Hiermee wordt de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie gewaarborgd.

Bij de implementatie van het ISMS en de voorbereiding op de audits heeft Rotaform Document Services zich laten ondersteunen door het gespecialiseerde adviesbureau Orbedo.

Rotaform Document Services beschikt inmiddels over de certificaten ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, Security Management System van de Vereniging Echt, RI&E, FSC en is partner van MVO Nederland.

Rate this post

Print Friendly