Voor de jonge professional in het IDM vakgebied is deze postacademische leergang dé opleiding aan de Erasmus Universiteit waar interessante docenten met een groot netwerk de laatste actuele theorieën vertalen naar de dagelijkse praktijk. De juiste stap in je carriere!

Informatie speelt een sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we tegenwoordig digitaal op. Onze organisaties en hun processen worden bovendien gevoed door databestanden. Informatie- en documentmanagement legt verbanden tussen deze bedrijfsprocessen, informatie en de technische middelen. Deze opleiding vergroot de kennis en vaardigheden om gegevensstromen goed te organiseren en leidt de cursist op tot een gekwalificeerd generalist met een visie op managen van informatie en informatievoorziening.

De IDM opleiding gaat op vrijdag 9 september van start. De bijeenkomsten vinden iedere week op vrijdag plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De kosten voor de gehele leergang bedragen € 9.150, incl. parkeerkaarten, lunches en cursusmateriaal. De leergang kan ook modulair gevolgd worden. Per module bedragen de kosten € 3.325.

Meer informatie over de leergang Informatie- en documentmanagement vindt u op www.erasmusacademie.nl/idm . Hier kan men zich ook aanmelden.

“Als je dé opleiding binnen het brede vakgebied informatievoorziening wilt volgen, zoek dan niet verder en meld je aan voor IDM. Je zult er geen spijt van krijgen!”  Eric-Jan Keulemans, Functioneel medewerker applicatiebeheer, Provincie Zeeland leergang 2008-2009

Erasmus Academie organiseert als instituut voor postacademisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam cursussen op hbo+ en universitair niveau voor professionals die verdieping in hun vakgebied zoeken.

Rate this post

Print Friendly