Jos van der Heijden is recentelijk als Associated Partner toegetreden tot GEA. Hij is verantwoordelijk voor het aandachtsgebied “toepassing van ICT in communicatielogistiek”. Hij adviseert onder andere over selectie en implementatie van informatiesystemen. Hij is gespecialiseerd in redactionele systemen, content- en assetmanagementtoepassingen, documentmanagement en is bijzonder goed ingevoerd in XML.

Jos heeft zo’n vijftien jaar ervaring als consultant, project- en interim-manager. Hij is gewend om complexe projecten te leiden waarbij meerdere disciplines uit de organisatie nieuwe processen en ICT-toepassingen eigen moeten maken. Jos is sterk in het realiseren van verandering en adoptie van nieuwe technologie door medewerkers. Zijn roots liggen bij uitgeverijen en mediaproductiebedrijven, maar hij voelt zich even thuis bij informatie- en documentintensieve organisaties. De problematiek rondom ICT en communicatielogistiek verschilt niet wezenlijk tussen deze verschillende bedrijfstakken.

Door zijn uitgebreide ervaring bij vele soorten organisaties met uiteenlopende communicatielogistieke vraagstukken, is hij snel in het analyseren van het probleemgebied en het aandragen van een passende oplossingsrichting. Hij kan het beste gekarakteriseerd worden als een ‘teamplayer’. Hij neemt daarbij het liefst een initiërende, sturende en controlerende rol en draagt graag de verantwoordelijkheid voor het te behalen resultaat. Jos is tevens docent informatiemanagement en projectmanagement bij het NCOI en bestuurslid van XML Holland

Rate this post

Print Friendly