Service Point, specialist in document, print en information management, bracht zeven invloedrijke managers uit de wereld van IFM samen voor een round table meeting. In een levendig en open gesprek passeerden actuele thema’s als het maximaliseren van toegevoegde waarde en de importantie van innovatie uitgebreid de revue.

In een uiterst sfeervolle ambiance langs de oevers van de Rijn werd op 6 juni 2011 onder leiding van drs. George Maas (partner IFM bij TwynstraGudde) de stand van zaken in de branche doorgenomen. Aan de ronde tafel in Rhenen schoven aan (in alfabetische volgorde):

• Bernt Bouwmeester, managing director van AAFM Facility Management (voorheen ARCARDIS AQUMEN)

• Jeroen Freijser, operations director van Sodexo

• Walter Verdonk, national account manager van ISS Facility Services

• Rogier Verbeek, algemeen directeur van Facilicom Facility Solutions

• Bart Wijnands, directeur van Eurest Services

Namens Service Point namen general manager Ruud Heersping en sales director Bart Bijman deel.


Prijs wordt door de invloedrijke managers unaniem op één gezet als het criterium waarop opdrachtgevers hun IFM aanbieders selecteren.

“Innovatie en samenwerking als antwoord op prijsvechten.”

Een ontwikkeling waar niemand van de aanwezigen gelukkig mee is, omdat het leidt tot een weinig transparante manier van offreren. Alleen op prijs beoordelen beloont organisaties die zoveel mogelijk zaken buiten de scoop houden en de verplichtingen zo nauw mogelijk interpreteren. De IFM specialisten zijn van mening dat door opdrachtgevers een veel betere afweging moet worden gemaakt, vooral op basis van wat de klant belangrijk vindt aan de dienstverlening.

De managers signaleren de eerste voorzichtige uitzonderingen op deze eendimensionale wijze van selecteren. Incidenteel zijn er in het selectieproces gesprekken vooraf, waarbij er ruimte ontstaat om ook beleving toe te voegen. Zo weegt bij de keuze voor een IFM aanbieder ook het principe van gunning mee. Alle aanwezigen delen desalniettemin de mening dat tegen de huidige economische achtergrond prijsgevechten tot de onvermijdelijke marktomstandigheden behoort.

Op initiatief van discussieleider George Maas definieerden de zeven managers andere wegingsfactoren bij een tender dan prijsniveau.

Als belangrijkste factor wordt goede performance gedefinieerd. Bewezen kwaliteit geeft een voorsprong ten opzichte van nieuwkomers. De kans op succes neemt nog eens extra toe als onderaannemers mee ondernemen. Commitment is de grootste stok achter de deur voor performance. Zo kun je als IFM partij waarde toevoegen. Maar een algemeen recept is er niet, zo luidt de conclusie. Elke opdracht vraagt om een specifieke invulling.

Ruud Heersping, general manager van Service Point, signaleert steeds uitgebreidere corporate statements bij multinationals en grote concerns met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. In de dagelijkse praktijk merken IFM aanbieders weinig van ‘groene’ paragrafen in tenders. Het heeft er alle schijn van dat vooral criteria worden toegevoegd om maar weer meer criteria te hebben, zo menen de aanwezige managers. Opdrachtgevers blijken slechts incidenteel bereid om te betalen voor duurzaamheid en MVO.

Innovatie is een must om op hoog niveau mee te kunnen blijven spelen, luidt de unanieme conclusie van de aanwezige IFM managers.

Constante verbetering zorgt voor pluriformiteit. Zo wordt voorkomen dat een aanbieder over drie jaar inwisselbaar is met zijn concurrenten.

Eén van de directeuren heeft een krachtig instrument gevonden om constant te blijven verbeteren: innovatieteams. Binnen die teams schuiven specialisten uit de verschillende disciplines bij elkaar aan om kennis te bundelen gebaseerd op het principe van shared practices. Een low cost aanpak die werkt.

Een andere algemeen gedragen conclusie is dat de IFM branche kan leren van andere sectoren. Vooral van branches waar opdrachtgevers expliciet kiezen voor innoverende dienstverleners. Denk aan ICT of e-tail. De IFM managers vinden ook dat ze kritisch moeten blijven op het eigen dienstenpalet. Moeten wel of niet een laptop worden gefaciliteerd, wel of niet wagenpark worden geïntegreerd en wel of niet telefonie worden aangeboden.

In zijn slotwoord neemt Ruud Heersping namens Service Point de eerste aanzet tot de oprichting van een innovatieplatform.

Binnen deze denktank kan worden onderzocht hoe IFM specialisten extra meerwaarde kunnen toevoegen aan hun dienstverlening. Een waardevol initiatief na een even waardevolle eerste editie van de Service Point IFM round table meeting.

Rate this post

Print Friendly