Noordwijk, 27 juni 2011 – De gemeente Maassluis neemt het nieuwe klantcontactsysteem (KCS) van Decos in gebruik. De implementatie van Decos KCS moet ervoor zorgen dat het werk van de medewerkers van het gemeentelijke Klant Contact Centrum vereenvoudigd wordt, zodat de dienstverlening aan burgers en bedrijven verder verbeterd kan worden. Ook moet het nieuwe systeem meer inzicht bieden in de gewenste dienstverlening in de back- en front-office. Dit stelt de gemeente in staat om interne processen beter op elkaar af te stemmen. De medewerkers van het Klant Contact Centrum van de gemeente Maassluis gaan als eerste met het nieuwe KCS werken, hierna volgen nog twee andere afdelingen.

De gemeente Maassluis maakte afgelopen jaar deel uit van de projectgroep die betrokken was bij de ontwikkeling van het Decos KCS. Om de mogelijkheden van het klantcontactsysteem zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk, heeft Decos twaalf gemeenten gevraagd om deel te nemen aan het ontwikkelproces. In overleg met deze projectgroep is vastgesteld welke mogelijkheden het Decos KCS zou moeten bieden en is het klantcontactsysteem gedurende het ontwikkelproces uitvoerig getest.

“De keuze voor het Decos KCS is een logisch gevolg van onze deelname aan het ontwikkelproces”, stelt Ron van Roon, teamleider Publiekscentrum bij de gemeente Maassluis. “We kennen het systeem goed en weten welke mogelijkheden het biedt, omdat we nauw betrokken waren bij het hele ontwikkelproces. De kracht van het Decos KCS is dat er serieus vanuit de klant en de gebruiker is gekeken. Wij vonden deze vraaggerichte aanpak een mooi uitgangspunt en hebben daarom besloten om aan dit project deel te nemen. Met het Decos KCS hebben wij een modern instrument in handen om onze dienstverlening aanzienlijk te vernieuwen. Een gebruikersvriendelijk pakket om een eenduidig antwoord te kunnen geven op basis van diverse informatiebronnen. Door het KSC worden inwoners die bellen bijvoorbeeld sneller geholpen en niet diverse keren doorverbonden. De informatie is in Decos in één opslag te lezen en daardoor kunnen we veel vragen direct beantwoorden. Is er niet direct een antwoord te geven, dan verbinden we maar één keer door of zorgen we bij afwezigheid van de betreffende collega voor een terugbelafspraak.”

De gemeente Maassluis heeft binnen het implementatietraject eerst een testperiode ingebouwd, waarbij het klantcontactsysteem buiten de productieomgeving heeft gedraaid om het systeem verder te optimaliseren. Vervolgens zijn de medewerkers opgeleid om met het nieuwe systeem te werken. Op basis van de feedback van de medewerkers zijn er nog een aantal instellingen gewijzigd om het systeem zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun wensen. Het Decos KCS wordt vanaf 27 juni in gebruik genomen door het Klant Contact Centrum in Maassluis.

Voor meer informatie over het Decos KCS: http://www.decos.nl/kcs

Rate this post

Print Friendly