Uit onafhankelijk onderzoek van Strategy Partners naar de marktontwikkeling en de marktposities van Invoice Processing- en Purchase-to-Pay-softwareleveranciers in Nederland, blijkt dat BCT met een marktaandeel van 12,7% de een na grootste partij is. Met haar oplossingen voor factuurverwerking en e-facturatie is het bedrijf – net als in 2009 – marktleider in het segment lokale overheid. Daarnaast is BCT sterk vertegenwoordigd in utility- en telecomorganisaties, centrale overheid en overkoepelende instellingen. Binnen het segment construction & engineering heeft BCT samen met VanMeijel een sterke marktpositie verworven dankzij de koppeling met het ERP-systeem Metacom. Met een groei van 32% in het aantal nieuwe projecten in 2010 behoort BCT bovendien tot de top vier van snelst groeiende leveranciers.

Het marktonderzoek van Strategy Partners, een onafhankelijk Nederlands adviesbureau op het gebied van ECM en BPM, inventariseerde de leveranciers van Invoice Processing- en Purchase-to-Pay-softwareapplicaties in de Nederlandse markt. Voor het onderzoek werden o.a. de nieuwe projecten en marktontwikkelingen de sectoren ‘lokale overheid’, ‘financial services’, ‘onderwijs’ en ‘zorginstelling’ nader bekeken.

Groeiende markt

De populariteit van softwareapplicaties voor factuurverwerking blijft groeien. In 2010 steeg het aantal implementaties tot bijna 1.400, een toename van 26% ten opzichte van 2009. Verreweg de grootste stijging was te zien in de sectoren handel, transport en distributie. Ook zorginstellingen zijn grote afnemers van invoice processing-oplossingen, alhoewel dit segment het afgelopen jaar niet sterk groeide. Een bovengemiddelde procentuele groei was wel te zien in de zakelijke dienstverlening, proces- en foodindustrie, onderwijs en kinderopvang, overkoepelende instellingen en bedrijven in constructie & engineering en industriële productie.

Trends en vooruitzichten

In zijn onderzoek onder de lokale ECM-leveranciers concludeerde Strategy Partners onder andere dat er een sterke groei is te zien in het aantal kleinere implementaties (volumes tot 10.000 documenten en van 10.000 tot 25.000 documenten per jaar). Daarnaast ziet Strategy Partners een groot aantal nieuwe aanbieders toetreden in de markt, waaronder ook ERP-leveranciers met een eigen factuurverwerkingsproduct.

De vooruitzichten voor de markt voor Invoice Processing- en Purchase-to-Pay zijn positief. Strategy Partners verwacht dat het aantal grote projecten zal afnemen en dat de omzetgroei voor de leveranciers met name voortkomt uit de bestaande klantenkring. Er zal meer vraag komen naar standaardproducten met bewezen proces- en integratiefuncties, waar Corsa/Invoice van BCT een voorbeeld van is. Bovendien voorziet het adviesbureau dat ondersteuning van e-invoicing en e-facturatie steeds belangrijker zal worden. Verdere integratie met elektronische documentontvangst en –verwerking via e-mail en web biedt mogelijkheden. Met name in de sectoren onderwijs en diensten is een groeiende vraag naar factuurverwerkingsoplossingen te verwachten. SaaS (Software-as-a-Service) wordt steeds populairder vooral bij kleinere organisaties met kleine documentvolumes.


Rate this post

Print Friendly