Rijswijk, 30 mei 2011- Veel is er al geschreven over de situatie ten aanzien van het verwerken van echte facturen via het Digipoort kanaal van de overheid. 20/20 vision Europe BV, specialist op het gebied van elektronisch factureren, heeft in nauwe samenwerking met Agens een operationele interface richting Digipoort ontwikkeld.

Digipoort is het ‘elektronische postkantoor’ van de overheid. Bedrijven die zijn aangesloten, leveren hun facturen voor de overheid elektronisch aan bij Digipoort. Digipoort controleert of de e-factuur betrouwbaar, leesbaar en verwerkbaar is. En zorgt dat de e-factuur snel bij de juiste overheidsorganisatie terechtkomt. In 2014 wil de overheid 80 procent van alle facturen elektronisch ontvangen en verwerken. Het versturen van facturen via Digipoort is vanaf 23 mei een feit voor Agens. Vanuit AFAS, het financieel systeem van Agens, worden bijna alle facturen voor het UWV inmiddels doorgestuurd naar Digipoort.

Intensief

Agens is een van de eerste leveranciers die nu daadwerkelijke facturen via Digipoort uitwisselt met het UWV. “De eerste contacten met het UWV hierover dateren van begin 2009”, aldus Frith Fiege, manager Algemene Zaken bij Agens. “De afstemming met de verschillende partijen was intensief en heeft langer geduurd dan verwacht. Agens is erg blij dat er nu een werkende oplossing is waarmee we digitaal kunnen facturen richting het UWV en in de toekomst ook richting andere opdrachtgevers.”

Harm Poelen, directeur van 20/20 vision Europe BV, maakte de volgende opmerking ten aanzien van deze mijlpaal: “Het heeft veel energie gekost om de aansluiting op Digipoort voor elkaar te krijgen. Belangrijk is echter dat de interface aan de Digipoort-kant inmiddels is gestabiliseerd, waardoor volgende klanten sneller en eenvoudiger aangesloten kunnen worden. Alle begin is moeilijk, maar als je niet vertrekt zul je ook nooit de bestemming bereiken.”

De volgende stap voor Agens wordt om ook andere overheidsonderdelen aan te sluiten op het Digipoort-kanaal. Doelstelling van Agens is om hierdoor efficiënter samen te kunnen werken met haar klanten binnen de overheid.

Harm Poelen verwacht dat vanaf nu elektronische facturatie naar de overheid steeds meer momentum zal gaan krijgen: “20/20 vision Europe BV is er klaar voor om meer organisaties in staat te stellen om vanuit hun bestaande financiële systeem te factureren naar Digipoort.”

Het realiseren van deze koppeling zorgt ervoor dat nieuwe aansluitingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd. Het verzenden en ontvangen van facturen via Digipoort is een stap voorwaarts in het optimaliseren en versnellen van de hele keten van elektronische factuurverwerking met de overheid. Instellingen en organisaties bereiken met het gebruik van Digipoort een groener, beter, sneller en efficiënter proces.

20/20 vision

Sinds de oprichting in 1996 houdt 20/20 vision Europe BV zich bezig met het implementeren van systemen gericht op het optimaliseren van het inkoop- en factuurverwerkingsproces. Door een ruim inzicht in administratieve processen, uitvoerige kennis van software ontwikkeling en een gestructureerde projectaanpak weet 20/20 vision Europe BV de administratieve processen telkens te verbeteren. Meer weten over 20/20 vision? Bezoek de website www.2020vision.nl

Agens

Agens biedt diensten en programma’s aan op het gebied van re-integratie, re-socialisatie, preventie, outplacement en coaching. Deze diensten zijn bedoeld voor mensen met een kleine tot (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Agens is van mening dat iedereen een rol van betekenis verdient.

Rate this post

Print Friendly