Hogeschool Zuyd, met vestigingen in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen, heeft onlangs het Accreditatieproces van Corsa geïmplementeerd. Met deze toepassing van BCT is de Hogeschool in staat om het accreditatieproces voor haar opleidingen te digitaliseren. Corsa Accreditatie levert een instellingsbrede en transparante aanpak van het accreditatieproces en zorgt ook voor permanente en digitale beschikbaarheid van accreditatiedossiers en resultaten van interne en externe accreditatietoetsen. Bovendien is de informatie altijd up-to-date omdat de opleidingen actuele ontwikkelingen in een digitaal informatiedossier kunnen bijhouden. Dankzij dit dossier kan Hogeschool Zuyd op ieder moment aantonen dat haar opleidingen accreditatiewaardig zijn.

Voorheen waren de verschillende documenten van de opleidingen binnen Hogeschool Zuyd verspreid over verschillende archiefkasten en servers. Hierdoor kostte het veel tijd en moeite de dossiers overzichtelijk in te richten en up-to-date te houden voor de accreditatieprocedure. Deze terugkerende accreditatieprocedure van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) wordt dankzij de implementatie ingrijpend vereenvoudigd. Het accrediteren in Corsa bestaat uit twee elementen: het digitaliseren van het meerjarige accreditatiedossier (met de accreditatiedocumenten) van iedere opleiding dat geldig is tot de accreditatie, de toets die eens in de zes jaar plaatsvindt om als opleiding door de NVAO geaccrediteerd te blijven. En ten tweede de accreditatieprocedure die op jaarlijkse basis wordt doorlopen en automatisch gekoppeld is aan het meerjarige accreditatiedossier. Deze procedure bestaat grotendeels uit het beoordelen van de opleiding en het in orde houden van het accreditatiedossier en ten slotte een interne toets waarbij de afdeling Audit & Kwaliteitszorg de opleiding beoordeelt op accreditatiewaardigheid. Een keer in de zes jaar wordt deze procedure uitgebreid met een externe toets, de daadwerkelijke accreditatie door NVAO. “Voorheen werkten we met papieren dossiers die bij de start van de accreditatieprocedure opgezocht en verzameld moesten worden. Het ging dat om honderden dossiers en stukken die we in verhuisdozen aanleverden bij de NVAO. Nu zijn alle documenten digitaal opgeslagen en de opleidingen kunnen hierin gedurende het jaar zelf hun gegevens noteren en bijhouden,” vertelt Bert Nelissen, bestuurssecretaris van Hogeschool Zuyd.

Corsa is zo ingericht dat de accreditatieprocedure afgehandeld kan worden via het nieuwe landelijk accreditatiestelsel dat begin 2011 ingevoerd is. In dit nieuwe stelsel kunnen hogescholen een instellingstoets kwaliteitszorg afleggen, een accreditatie voor de instelling waarbij centrale onderwerpen als onderwijsvisie, kwaliteitssysteem en HR-beleid worden getoetst. Indien deze toets behaald wordt kunnen bestaande en nieuwe opleidingen binnen een beperkter beoordelingskader beoordeeld worden waardoor er minder individuele standaarden beoordeeld hoeven te worden. Naast het ondersteunen van het complete accreditatieproces voor opleidingen, biedt Corsa ook ondersteuning voor deze instellingstoets. “Digitaal werken is veel efficiënter. We kunnen de informatie nu overzichtelijker aan de beoordelende partijen leveren. Bovendien is het proces nu veel transparanter en hebben we minder hulp nodig van externe partijen, wat kostenbesparend is. Het Accreditatieproces van Corsa kwam voor ons op het goede moment. We konden het systeem inrichten aan de hand van het nieuwe accreditatiestelsel,” aldus Nelissen.

De NVAO toetst elke zes jaar of opleidingen in het hoger onderwijs de basiskwaliteit levert die de wet eist. Deze kwaliteitstoets bestaat uit een zelfevaluatie, dossieronderzoek en visitatie van een extern onafhankelijk panel. Accreditatie geeft recht op inschrijving van een opleiding in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Deze inschrijving is voorwaarde voor bekostiging van de opleiding door het Rijk, de erkenning van de diploma’s en de toekenning van studiefinanciering aan studenten die de opleiding volgen.

Rate this post

Print Friendly