Ongekende mogelijkheden voor positieve ‘customer experience’ door Dynamic TransPromo van Eddoc Weaver.

Nijmegen – Met de introductie van de nieuwste versie van Eddoc Weaver heeft Edmond Document Solutions opnieuw een grote stap gezet naar individuele ‘customer cummunication’. Elk uitgaand document, elektronisch of op papier, vormt een waardevol contactmoment om iets duidelijk te maken aan een klant.

Door de data mining, text insert en multi-channel output functionaliteit te optimaliseren en te combineren met nieuwe toegevoegde functies, is Edmond Document Solutions erin geslaagd transpromo echt dynamisch te maken en haar klanten opnieuw een hoger niveau in persoonlijke klantcommunicatie te bieden.

Het is een bekend gegeven: klantcontacten aan de hand van uitgaande documenten vinden op steeds gevarieerdere wijze plaats. Deze documenten vormen een belangrijk moment voor een aanbieder of dienstverlener om zijn boodschap over te brengen aan die klant. TransPromo, het meegeven van (commerciële) boodschappen op transactiedocumenten, is niet nieuw. Maar de flexibiliteit waarmee dat kan gebeuren met de nieuwste versie van de Eddoc Weaver software is dat wel.

Gebruik van data mining, het dynamisch toevoegen van (individuele) QR-codes, Text Extract en Insert Text vormen per functie en in combinatie met elkaar een ijzersterk middel om een klant persoonlijk te benaderen. Een (transactie)document wordt op die manier een individueel contactmoment, in plaats van bijvoorbeeld ‘slechts’ een factuur. Op basis van data mining klantgegevens ophalen, conditioneel interpreteren en vervolgens een individuele aanvullende aanbieding doen. Hiermee wordt ‘up & cross selling’ en ‘customer loyalty’ in een automatisch proces bewerkstelligd.

Ook de drempel om tot actie over te gaan wordt verlaagd, doordat Eddoc Weaver de mogelijkheid biedt elk individueel document naar de klant te voorzien van QR-codes. Daarmee is het mogelijk om direct naar een ‘landing page’ van een website of een Persoonlijke Internet Pagina (PIP) te gaan en direct van de aanbieding te profiteren. Dit alles kan in hoogvolume en op hoge processnelheid, ‘on the fly’ gedaan worden. Klantcommunicatie op (transactie)documenten is daarmee naar een ongekend hoog niveau gegaan en verbindt hiermee de papieren wereld met de elektronische.

Multi-Channel

Ook is het mogelijk per klant aan te geven hoe deze de informatie graag wil ontvangen, per brief, email of via een download van een persoonlijke internetpagina.

De persoonlijke verzendwijze kan te allen tijde worden gecombineerd met de persoonlijke boodschap die Eddoc Weaver biedt met specifiek op de klant afgestemde waardevolle informatie. Hiermee wordt een belangrijke positieve ‘customer experience’ gerealiseerd. De klant zal een goed gevoel hebben bij het document dat hij op dat moment ontvangt, omdat hij er ook daadwerkelijk iets aan heeft. Dergelijke ervaringen bij klanten geven de dienstverlener nieuwe en ongekende mogelijkheden op hernieuwd zaken doen.

Vervolgens is er nog de keuze om te kiezen uit de postverzenders. Snel of voordelig verzenden, Eddoc Weaver berekent en plaatst automatisch de juiste verzendcode op alle post. En wel ‘ín house’ dus geheel vertrouwelijk.

Data Mining & Text Extract

Met Data Mining kunnen databases worden aangesproken waarin gegevens liggen opgeslagen over (potentiële) klanten betreffende interesses, aankopen, gebruik, etc… Met Text Extract is het mogelijk om naast externe database-informatie en metadata ook data vanaf het document zelf, zoals NAW-gegevens, artikelnummers, factuurtotalen e.d., uit te lezen en toe te passen of in databases op te slaan.

Op basis van vooraf geformuleerde condities wordt vervolgens een specifiek op die ene klant gerichte boodschap geselecteerd om de klant van meer informatie te voorzien of een optie aan te bieden waar hij ook wat aan heeft.

Dynamic QR coding

Door de combinatie met Dynamic QR-coding (Quick Response Code), die op elk individueel document kan worden toegepast, is het vervolgens mogelijk de klant naar een bepaalde website of PIP te leiden, waar hij direct gebruik kan maken van de aanbieding die op de factuur, de informatiebrief, de afleverbon etc., stond. Persoonlijk, laagdrempelig, makkelijk en snel. Alle ingrediënten voor een succesvolle respons.

Text Insert

Met behulp van Text Insert is het vervolgens mogelijk om de specifiek geselecteerde teksten toe te voegen die gebaseerd zijn op voor die ene klant geldende condities.

Stel, je verzendt facturen voor het gebruik van mobiele telefonie. Aan de hand van de gegevens uit die facturen kan Eddoc Weaver iedere klant persoonlijk een nieuwe of aanvullende aanbieding doen op het moment dat dat van toepassing is. Iedereen wint hierbij. De klant wordt beter bediend en de dienstverlener krijgt een tevredener klant, die mogelijk langer of meer business met hem doet.

Al met al kost zo’n marketingactie nauwelijks iets extra aangezien de belangrijkste kosten, die voor de factuur, waar de Dynamic TransPromo boodschap op komt te staan, toch al worden gemaakt. Op deze wijze wordt elk contact- of incassodocument automatisch ook een zeer gerichte marketingactie met een hoge kans van slagen voor een nieuwe verkoop.

Versie 2.2.1 van Eddoc Weaver is vanaf heden beschikbaar.

Eddoc Multichannel Transpromo

Over Edmond Document Solutions

Edmond Document Solutions is een handelsnaam van Edmond Research & Development b.v. in Nijmegen, al ruim 18 jaar vooroplopend in de ontwikkeling van innovatieve technologisch geavanceerde software producten voor slimme en snelle documentopmaak en dataconversie. Eddoc Weaver is het software product waarmee Edmond Document Solutions sinds 2009 een leidende positie heeft ingenomen in de wereld van enterprise output management oplossingen en – toepassingen, met name op het gebied van klantcommunicatie.

Rate this post

Print Friendly