De Nederlandse postbedrijven en verspreiders van folders slaan de handen ineen om de milieueffecten verder te beperken. Hiervoor is de Stichting Milieukeurmerk Post opgericht. In deze stichting hebben de grootste postbedrijven zich verenigd: Alfa Groep, Netwerk VSP, Sandd en TNT Post.

De Stichting Milieukeurmerk Post werkt samen met andere belanghebbende brancheorganisaties om een actieve bijdrage leveren aan het reduceren van nadelige milieueffecten veroorzaakt door het produceren en verzenden van post en folders.

Verzendende bedrijven en hun leveranciers krijgen concrete handvatten aangereikt om hun postzendingen milieuvriendelijker te maken waarbij naar de volledige keten, van dataselectie, papierproducenten en drukkerijen tot fulfilment, post- en recyclingbedrijven wordt gekeken.

Gekozen is voor een aanpak waarbij naar de milieubelasting van alle aspecten van een postzending wordt gekeken. Hiervoor wordt samengewerkt met partners uit de hele productieketen zoals leveranciers van adressen, papier, folie, drukwerk en prepostale verwerking. Doel is duurzame productie en verzending van post te stimuleren en tevens om helderheid voor de consument en bedrijven te creëren.

Een deelnemend bedrijf kan per postzending of voor al haar post besluiten om deze conform de criteria van ’het Milieukeurmerk’ te laten produceren en te laten verzenden. De criteria hebben betrekking op de materiaalkeuze, bewerkingen aan de postzending en elke verdere stap in de keten. Denk bijvoorbeeld aan een schoon adressenbestand of nauwkeurige doelgroepanalyse, milieuvriendelijk papier, duurzaam opgewekte stroom en zuinig rijden bij het bezorgen van post en folders. Hierbij wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande keurmerken en certificeringen.

De milieuvriendelijkere postzending kan door de consument worden herkend aan een logo dat zichtbaar op de zending mag worden geplaatst indien aan de criteria wordt voldaan. De controle op het gebruik zal in handen zijn van de Stichting Milieukeurmerk Post. Verzenders kunnen een eerste stap maken om hun post milieuvriendelijker te maken door de handvatten op de site van Stichting Milieukeurmerk Post toe te passen op hun postzendingen. Als ze aan de criteria van het keurmerk voldoen en hun postzending aanmelden op de website mogen ze het logo van het Milieukeurmerk Post op hun postzending drukken. De informatie op de website en het gebruik van het keurmerklogo is gratis.

Partijen die als eerste verzenders het keurmerk gaan gebruiken zijn Natuurmonumenten en De Goudse Verzekeringen.

Lees meer hierover op de website www.milieukeurmerkpost.nl

Rate this post

Print Friendly