GGz Breburg is in 2006 ontstaan uit de fusie tussen GGz Regio Breda en GGz Midden-Brabant en biedt sindsdien in de gehele regio Midden- en West-Brabant hulp aan mensen van alle leeftijden met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen. Met ongeveer 2.150 medewerkers en 200 vrijwilligers wordt jaarlijks op meerdere locaties aan ruim 18.000 cliënten zorg verleend.

GGz Breburg deed in juni 2010 een aanbesteding voor 53 multifunctionals en ongeveer 100 printers. Reden hiervoor was het aflopen van het bestaande contract voor haar printerpark. De doelstelling van de aanbesteding was de aanschaf van een nieuw printerpark tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, prijzen en condities. Kwaliteit speelde overigens een zeer belangrijke rol bij deze aanbesteding. Een werkgroep van GGz Breburg bracht vervolgens bezoeken aan de showrooms van drie van de zes partijen die op de aanbesteding hadden ingeschreven. Tijdens de bezoeken werden de mogelijke systemen uitvoerig en nauwkeurig bekeken en getest.

Uiteindelijk is er voor gekozen om het printerpark niet door printers maar door kleine multifunctionals van Konica Minolta te vervangen, omdat deze voordelen hebben op het gebied van beveiligd afdrukken, functionaliteit, beheer en kosten per tik. Voor de gebruikers zijn er op alle systemen extra functionaliteiten beschikbaar gekomen in de vorm van kopieer- en scanmogelijkheden. Tevens is hierdoor een grote mate van uniformiteit in het hele machinepark ontstaan dat het beheer en de vervanging van toners vereenvoudigt.

De keuze voor Konica Minolta is voor een groot deel gebaseerd op degelijkheid en de solide uitstraling van de machines. De uitgebreide beheer- en monitoringtools van Konica Minolta, de besparing die op het gehele machinepark kon worden gerealiseerd en de algehele kwaliteitsverbetering (onder andere follow-me beveiligd printen, OPS Monitoring en sturinginformatie) gaven uiteindelijk de doorslag in de keuze van GGz Breburg voor Konica Minolta.

Rate this post

Print Friendly