‘s-Hertogenbosch, 3 mei 2011. Océ beschrijft de forse vooruitgang die het bedrijf heeft bewerkstelligd op het gebied van duurzaamheid in het Duurzaamheidsverslag 2010 dat op 21 april 2011 werd gepubliceerd. (Klik hier voor het verslag). Belangrijke winstpunten in 2010 waren de vermindering van de CO2-uitstoot en een toegenomen gebruik van hernieuwbare energie, alsmede een verdere bewustwording en betrokkenheid van de medewerkers . Daarnaast ondersteunde en stimuleerde Océ zijn klanten bij het maken van hun keuzes op het gebied van duurzaamheid, wat tot voordeel strekt van zowel de bedrijfsvoering als het milieu.

Océ CEO Rokus van Iperen: “Naarmate het belang van duurzaamheid toenam in de sectoren die wij bedienen reikten onze inspanningen om een optimale balans te creëren tussen People, Planet en Profit in 2010 verder dan onze eigen activiteiten.”

CO2-uitstoot 8,3% lager dan in 2009

De totale uitstoot van CO2 was 8,3% lager dan in 2009 en kon worden gerealiseerd door het toegenomen gebruik van hernieuwbare energie – die nu 45% voor zijn rekening neemt van alle elektriciteit die door alle Océ productiecentra wordt verbruikt – en door energiezuinige initiatieven in afzonderlijke Océ locaties overal ter wereld. Tot die initiatieven behoorden het in gebruik nemen van airconditioningsystemen in de Océ Printing Systems datacenters en het installeren van energiezuiniger TL-verlichting bij Océ Display Graphics, wat resulteerde in een energiebesparing van 40%.

Het Océ wagenpark wordt steeds groener

De CO2-uitstoot kon verder worden verlaagd door het Océ wagenpark nog duurzamer te maken. Zo nam het aantal bezoeken door de serviceorganisatie van Océ en het aantal reiskilometers af met 5% ten opzichte van 2009, voornamelijk als gevolg van een betere verwerking van onderhoudstaken.

De duurzaamheid van het wagenpark werd bovendien verbeterd door het voortgezette beleid tot het verminderen van de uitstoot van voertuigen. Océ verkoopkantoren beschouwen CO2-uitstoot als een elementaire factor bij de vervanging van voertuigen. De gemiddelde uitstoot van Océ lease-auto’s in Europa nam nog eens 6% af in vergelijking met 2009.

Energiezuinigere producten

Naast deze initiatieven binnen de organisatie zelf, richt Océ zich ook op het verbeteren van de energiezuinigheid van zijn producten om daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelen van zijn klanten. Voorbeelden daarvan zijn de

Océ Arizona® 550 XT display graphics printer en de Océ ColorWave® 300 multifunctionele printer. Het industriestandaard ENERGY STAR® keurmerk werd verkregen voor alle daarvoor in aanmerking komende producten die in 2010 werden uitgebracht en vormt nu een vast onderdeel bij alle nieuwe productontwikkelingen.

Derde jaarlijkse Océ Sustainability Week in 2011

Océ zette de activiteiten in het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in 2010 voort met talloze initiatieven waarbij Océ medewerkers wereldwijd waren betrokken. Zo markeerde het uitbrengen van het Océ Duurzaamheidsverslag 2010 de start van de jaarlijkse Sustainability Week van het bedrijf, die in 2011 voor de derde keer werd gehouden.

Vooruitblikkend zal Océ wat betreft duurzaamheid het komende jaar er opnieuw naar streven betere resultaten te behalen en de belangen van alle betrokkenen, nu en in de toekomst, te beschermen. Het Océ Duurzaamheidsverslag streeft naar een succesvolle dialoog tussen alle belanghebbenden wat betreft de duurzaamheid van alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten.

Rate this post

Print Friendly