’s-Hertogenbosch, 28 april 2011 – Voor het achtste opeenvolgende jaar is Ricoh erkend door de FTSE4Good Index, de wereldwijde onafhankelijke index op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ricoh’s aanpak op het gebied van milieu en duurzaamheid werd beoordeeld als ‘best practice’. Daarnaast werd Ricoh erkend voor het feit dat 100% van haar activiteiten vallen onder het ISO14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem.

Ricoh voldoet aan de gestelde criteria van de FTSE4Good Index waartoe onder andere normen op het gebied van milieu-management, klimaatverandering, mensen- en arbeidsrechten, arbeid, corporate governance en het tegengaan van omkoping behoren. De criteria zijn ontwikkeld met behulp van een uitgebreid marktoriëntatie proces en zijn goedgekeurd door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Een breed scala aan belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, NGO’s, consultants, academici en het bedrijfsleven, heeft deze index mede vorm gegeven.

De FTSE4Good Index is ontworpen om de prestaties van bedrijven met betrekking tot verantwoord ondernemen wereldwijd objectief aan de vastgestelde normen te kunnen toetsen. De transparante criteria maken FTSE4Good een waardevol hulpmiddel voor adviseurs, fondsbeheerders, investeringsbanken en beurzen bij de beoordeling van de bedrijven waarin zij investeren of het creëren van verantwoord beleggen producten.

Takashi Nakamura, directeur en vice-president van de Ricoh Family Group: “De corporate social responsibility strategie van Ricoh is diep geworteld in ons bedrijf. Het is simpelweg de manier waarop we zaken doen. Om voor het achtste jaar te worden erkend door de FTSE4Good Index Series is een eer. De objectieve meeting laat zien dat Ricoh een betrouwbare en duurzame organisatie is, waarbij het voldoen aan de behoeften van de klant centraal staat.

Rate this post

Print Friendly