DMS Corsa belangrijke schakel in totaaloplossing voor gemeenten

BCT, de Nederlandse marktleider op het gebied van enterprise content management, is onlangs als premier partner toegetreden tot de PartnerCouncil© van de Midoffice Community. De Midoffice Community (MOC) is het grootste kennisplatform van Nederland waarin gemeenten richting, vorm en inhoud geven aan de vernieuwing van publieksdienstverlening, organisatie en gegevensmanagement. De partners van het PartnerCouncil© werken als leveranciers nauw samen om open, gestandaardiseerde en makkelijk uitwisselbare softwaretoepassingen te bieden aan gemeenten. BCT’s document managementsysteem Corsa wordt één van de componenten van de midoffice-oplossing.

Met de samenwerking zet BCT een belangrijke stap in de uitrol van het DMS als mid-officetool. “De midoffice leeft ontzettend onder gemeenten, nu de rol van het KCC en digitale dienstverlening de komende jaren groter wordt” zegt Alex Lony, branchemanager Local Government bij BCT. “Want om daadwerkelijk digitale dienstverlening te kunnen bieden, moet tussen frontoffice en backoffice een koppeling plaatsvinden.” Binnen de midoffice-oplossing van de MOC staat zaakgericht werken en integratie centraal. Door het registreren van alle correspondentie en documenten wordt een volledig zaakdossier opgebouwd. Medewerkers kunnen daarmee niet alleen op elk moment de status van een zaak bekijken, maar ook alle bijbehorende documenten raadplegen. De overige premier partners zijn de SIMgroep, NedGraphics, Roxit en PinkRoccade.

Volgens Lony is de midoffice-markt sterk in ontwikkeling: “Er worden steeds meer producten ontwikkeld. Het nadeel hiervan is dat gemeenten te maken krijgen met overlappende functionaliteit. De toegevoegde waarde van de MOC is dat de partners een totaalpakket bieden van afzonderlijke, gekoppelde producten, en er tegelijkertijd maar één aanspreekpunt is voor de klant. Er is bewust gekozen om niet één systeem te ontwikkelen. Want elke gemeente is uniek en bovendien hebben veel gemeenten te maken met bezuinigingen. Daarom is het vaak efficiënter om bestaande applicaties te hergebruiken in de midoffice en te integreren met passende toepassingen van de MOC-partners.”

Sinds de oprichting van het kennisplatform in 2007 zijn inmiddels bijna 80 gemeenten aangesloten. Zij worden nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het concept. “Gemeenten kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen in hun midoffice-traject en waar ze behoefte aan hebben. De leveranciers gaan hier samen met hen mee aan de slag. Wanneer een verbeterde functionaliteit heeft proefgedraaid bij een aantal gemeenten, wordt deze beschikbaar gesteld voor de hele community. De gemeenten profiteren op deze manier van de ervaring van andere eindgebruikers”, aldus Lony.

Rate this post

Print Friendly