Op basis van haar Business Barometer survey in de Nederlandse ECM sector concludeert Strategy Partners dat ruim 70% van de geënquêteerde bedrijven in 2010 een positieve omzet en marge groei heeft weten te realiseren. De totale groei van de markt was iets geringer dan aan het begin van 2010 voorspelt maar is nog steeds zeer positief t.o.v. andere Europese landen.

Ook de vooruitzichten voor 2011 zijn algemeen positief.

[Download id not defined]
Rate this post

Print Friendly