In januari maakte postbedrijf Sandd haar voornemen bekend om de activiteiten van SelektMail Nederland over te nemen. Vandaag bevestigt Sandd het daarvoor benodigde akkoord van de NMa te hebben ontvangen, waarmee de overname definitief kan worden  gerealiseerd.

Sandd is sinds 2001 actief op de Nederlandse postmarkt en al tien jaar lang een stabiele en betrouwbare partner voor haar klanten. Het NMa akkoord stelt Sandd in staat haar groeiambitie te verwezenlijken. Door deze overname groeit Sandd naar een volume van 700 mio stuks per jaar. Ook kan Sandd nu starten met het integreren van het bezorgnetwerk van SelektMail in haar eigen netwerk.

“Dit is een goede dag voor Sandd, en een goede dag voor de Nederlandse postmarkt. Ik ben zeer content met dit akkoord van de NMa. Te meer omdat het qua timing naadloos aansluit op het vorige week bereikte onderhandelingsresultaat met de vakbonden ten aanzien van een nieuwe cao. Met het bereiken van deze twee mijlpalen kan Sandd haar aandacht weer volledig richten op haar kernactiviteiten en op de toekomst van het bedrijf”, aldus Gert-Jan Morsink, CEO van Sandd.

In de nacht van 31 maart jl. bereikten de nieuwe postbedrijven een ‘onderhandelingsresultaat’ met de vakbonden. Sandd en de overige bedrijven hebben zich lange tijd tot het uiterste ingespannen voor het bereiken van dit cao-akkoord. Hiermee hebben zij de verantwoordelijkheden ingevuld die voortkwamen uit het advies van de heer Vreeman. De postbedrijven hadden van staatssecretaris Bleker tot 1 april de tijd om het eens te worden over een nieuwe cao. De vakbonden en de nieuwe postbedrijven zijn overeengekomen dat 80% van de werknemers uiterlijk eind 2013 een vast contract krijgt. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over o.a. loon, vakantietoeslag, bedrijfskleding, onbetaald verlof, verzekeringen, de volgorde van ingroei en de ingroeipercentages.

Sandd is verheugd over dit onderhandelingsresultaat. Hiermee is invulling gegeven aan het advies van de heer Vreeman. Daarmee is er voldaan aan het dringende verzoek van staatssecretaris Bleker om voor 1 april het eens te worden over een nieuwe CAO voor postbezorgers. Ondanks dat er op dit moment een discussie is ontstaan tussen de (achterban van) vakbonden en politiek over de context van de CAO is een belangrijke stap voorwaarts gezet.

Sandd

Sandd verwerkt jaarlijks 450 miljoen poststukken en zal na de overname groeien naar een jaarvolume van 700 mio poststukken. Het bedrijf ontstond nadat de Nederlandse regering besloot dat er meer ruimte moest komen op de Nederlandse postmarkt. Bij Sandd werken 14.000 mensen. Het hoofdkantoor staat in Apeldoorn en daarnaast zijn er nog 70 vestigingen verspreid over Nederland met een 100% landelijke dekking.

Rate this post

Print Friendly