Vianen, 31 maart 2011 – Met de inwerkingtreding van de Wabo en de introductie van de omgevingsvergunning moeten gemeentes de verlening van vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu vereenvoudigen en versnellen. Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente Haarlemmermeer gekozen voor de COSA suite van COSA, specialist op het gebied van Business Process Management, Document- en Recordmanagement. Deze volledig gedigitaliseerde manier van afhandelen betekent niet alleen meer duidelijkheid voor de burger, ook de looptijd van een aanvraag wordt korter. Dankzij de afstemming op landelijke richtlijnen en de samenwerking met buurgemeenten is het model nu ook breder inzetbaar, zoals voor andere gemeenten.

Iedere omgevingsvergunningaanvraag bij de gemeente Haarlemmermeer krijgt nu in het systeem een eigen elektronische map, waarin alle relevante stukken (zoals documentatie, bouwtekeningen en correspondentie) worden opgeslagen. De COSA-workflow zorgt voor een correcte afhandeling van het hele proces. Eerst wordt een ontvangstbevestiging, zowel via e-mail als reguliere post, naar de aanvrager verstuurd. Vervolgens wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Het systeem wijst procestaken automatisch digitaal toe aan de juiste behandelaar of uitvoerende instantie. Via werkschermen kunnen de verschillende medewerkers die met het systeem werken gedetailleerde en vakinhoudelijke informatie invoeren en vastleggen. Op relevante punten in het proces wordt de persoonlijke pagina ‘Mijn Haarlemmermeer’ bijgewerkt, zodat de aanvrager continu op de hoogte blijft van de voortgang van de aanvraag. Na afronding wordt de zaak gesloten en elektronisch gearchiveerd.

Christine Groothuis, manager Innovatie bij de gemeente Haarlemmermeer: “Omdat COSA volledig aansluit bij de gewenste SOA-architectuur kunnen zowel bestaande (backoffice-)toepassingen als de nieuwe digitale dienstverlening effectief en goed gekoppeld worden. Op deze manier blijven processen zuiver en generiek in het systeem. Wij hebben gekozen voor COSA, omdat dit systeem met ons inrichtingsmodel op basis van generieke processen goed ondersteunt en goed functioneert als midoffice-systeem in een SOA-omgeving.

Sybrand Jongejans, CEO van COSA: “Wij zijn verheugd om te horen dat het systeem een groot succes is bij de gemeente Haarlemmermeer. Zij willen dit nu graag delen met andere gemeenten om kennis en kunde te delen en kosten te besparen. De gemeente Haarlem gebruikt bijvoorbeeld al exact hetzelfde model, dat in slechts zes weken is gerealiseerd en geïmplementeerd: hét bewijs dat het generieke procesmodel inderdaad generiek is, zelfs over gemeenten heen.”

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Kern van deze wet is dat de verschillende vergunningen en toestemmingen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu worden gebundeld in één omgevingsvergunning. In totaal 25 verschillende vergunningen en toestemmingen, die voorheen nodig konden zijn voor het uitvoeren van diverse projecten, zijn nu vervangen door de (integrale) omgevingsvergunning.


Rate this post

Print Friendly