Noordwijk, 23 maart 2011 – Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Delfzijl hard gewerkt aan het opbouwen van een zaaksysteem om een nieuwe manier van werken mogelijk te maken. Het zaaksysteem van Decos dat onlangs in gebruik is genomen, stelt de gemeente in staat om sneller antwoord te geven op vragen van burgers, bedrijven of andere overheidsinstellingen. Het Decos zaaksysteem zorgt er bovendien voor dat alle documenten, brieven, e-mails, faxen en telefoonnotities met betrekking tot een aanvraag in één zaakdossier gebundeld worden. Alle benodigde informatie is hierdoor op één plek terug te vinden en de gemeente heeft dankzij het zaaksysteem meer controle over de afhandeling van aanvragen. De implementatie van het zaaksysteem is een belangrijke stap voor het verbeteren van de dienstverlening. Het Decos zaaksysteem werd afgelopen maand door wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl tijdens een feestelijke bijeenkomst in gebruik genomen.

Het zaakgericht werken is een belangrijke voorwaarde om de dienstverlening verder te verbeteren. Door informatie te bundelen in een zaakdossier, is er meer inzicht in de status van aanvragen en deze informatie kan vervolgens gedeeld worden met burgers. Op dit moment kunnen de inwoners van de gemeente Delfzijl telefonisch en aan de balie inzicht krijgen in de status van hun aanvraag en vanaf het derde kwartaal van 2011 wordt het ook mogelijk om de status via internet te raadplegen met behulp van DigiD.

“Met de implementatie van Decos D5 en de invoering van het zaakgericht werken hebben wij een belangrijke eerste stap gezet om de dienstverlening te moderniseren”, stelt Arnold Dik, projectleider zaakgericht werken bij de gemeente Delfzijl. “Dit maakt de weg vrij voor verdere verbeteringen, zodat burgers, bedrijven en instellingen op termijn via ieder gewenst communicatiekanaal bij de gemeente terecht kunnen en hun vragen tijdig beantwoord worden. Het nieuwe zaaksysteem biedt meer grip op de verschillende documentstromen en helpt ons om de doorlooptijden te bewaken. Het biedt ons ook de mogelijkheid om informatie over de voortgang van een aanvraag via verschillende communicatiekanalen te ontsluiten. Wij verwachten de inwoners van de gemeente Delfzijl nog dit jaar inzicht te kunnen bieden via internet.”

Voor meer informatie over Decos D5 en het zaakgericht werken: http://www.decos.nl/zaaksysteem

Rate this post

Print Friendly