BTW

Zoals eerder genoemd, kunnen een aantal verzenders zoals banken en verzekeraars (en ook de overheid zelf) de in rekening gebrachte BTW (19%) niet verrekenen. Het gaat hierbij om enkele tientallen miljoenen euros die per saldo in de schatkist verdwijnen. Een reden te meer om na te denken over het leveren van een bijdrage van de overheid aan de kwaliteitsbewaking van de postmarkt.

Een ander opmerkelijk verschil is dat periodieken en boeken onder het lage BTW tarief vallen. Post is dus blijkbaar een luxe artikel. Alleen voor de particuliere post geldt een vrijstelling. Het verschil met de zakelijke post is nauwelijks uit te leggen terwijl de tarieven van particuliere post laag kunnen blijven door de volumes van het zakelijke briefverkeer (93% is zakelijk).

Internationaal zijn er ook verschillen: het hoge tarief varieert van 15% (Luxemburg) tot 25% (Denemarken en Zweden).

De VGP pleit daarom voor een laag tarief juist nu de markt veel last heeft van een forse afname van postvolumes door digitalisering. Hiertoe heeft zij aansluiting gezocht bij de PUG (Postal Users Group) om op Europees niveau te pleiten voor harmonisering en een laag BTW tarief.

Conclusies en aanbevelingen (ook voor de overige EU landen):

  • Van tariefverlagingen kunnen alleen grote verzenders profiteren met grote inspanningen in sorteer- en adresseringsprocessen.
  • Tariefdaling is alleen van toepassing op post met lange overkomstduur en zal op korte termijn weer leiden tot kostenstijging door dalende volumes, consolidaties en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.
  • Bewaking van kwaliteit dient (verder) verbeterd te worden door (nog) uitgebreider steekproeven te nemen en de uitkomsten te koppelen aan klachten. De kwaliteitsbewaking dient door een onafhankelijke partij, zoals de VGP, te worden uitgevoerd. Zonder bijdragen van de overheid, andere belangenorganisaties en postvervoerders is dit niet goed te realiseren.
  • Het BTW tarief dient omlaag te gaan om de postmarkt in een periode van dalende volumes te ondersteunen.
  • De switchingskosten die gemaakt moeten worden voor het overstappen naar andere postvervoerders zijn hoog en vormen een drempel in de vrije markt. Het introduceren van een unieke mailcode kan deze drempel wegnemen.
  • Bundeling van krachten is gewenst op het gebied van het inrichten van één standaard digitale post infrastructuur.
  • Ten aanzien van de arbeidsmarkt is digitalisering een grotere bedreiging dan nieuwe spelers in de postmarkt die gebruik maken van parttimers. De behoefte aan parttime banen is groot bij een grote doelgroep. Uiteindelijk zal dat wel moeten leiden tot een postmarkt waar de dominante arbeidsverhouding voor postbezorgers de arbeidsovereenkomst is.
  • Ten aanzien van duurzaamheid is digitalisering de beste oplossing. Daar waar geen substitutie kan plaatsvinden is het initiatief van de stichting Milieukeurmerk post een uitstekende aanvulling.
  • Indien de aanbevelingen ten aanzien van kwaliteitsbewaking, lage BTW en de introductie van een unieke mailcode geen gehoor vinden, en opnieuw stakingen ingezet worden om arbeidsconflicten op te lossen, zullen verzenders nog veel sneller de mogelijkheden van nieuwe media benutten. De bezorging van 5 dagen in de week is in ieder geval niet lang meer houdbaar en waarschijnlijk zal straks de markt (b.v. koeriersbedrijven) slim inspelen op de enkele stuks fysieke spoedpost die dan overblijven.

(c) 2011 VGP

VGP
Postbus 347
3640 AH Mijdrecht
Tel: 0297 – 25 46 06
www.vgp.nu

Rate this post

Print Friendly