Module 5: Typische EOMS toepassingen. 

Leerdoel: Inzicht krijgen hoe het geleerde van module 1 t/m 4 in praktijk wordt gebracht in de vorm van typische EOMS toepassingen.

Tarief € 179,-
Datum: 30 juni 2011 van 13.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Kosterijland 14C te Bunnik. 

Lees verder op http://www.docufacts.nl/20886/eoms-voorjaarsprogramma-2011/

Rate this post

Print Friendly