Nijmegen, 7 maart 2011 – Aia Software heeft voor de achtste keer de awards uitgereikt aan de meest aansprekende scripties van informatica en informatiekunde studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. De Aia scriptieprijs wordt uitgereikt aan de meest aansprekende scriptie van een jaar, hierbij wordt gekeken naar het resultaat, de manier van werken en het onderwerp. Op donderdag 24 februari werd de scriptie ‘Optimal Deployment of Distributed Systems’ van Martijn Moraal beloond met de Masterscriptie Award.

De Bachelorscriptie Award ging naar de scriptie ’Aan de hand van hersenactiviteit reconstrueren wat iemand ziet’ van Marco Henrix . De jury bestaat uit docenten van de faculteit Informatica en informatiekunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en Jeroen Huinink, CTO van Aia Software. De Master Award kent een prijs van € 4.000 en de Bachelor Award een prijs van € 1.000.

Aia Master Award – Optimalisatie van Cloud Computing

Straks haal je gewoon rekenkracht net als stroom uit de muur, dat is de belofte die Cloud computing ons doet. De Cloud bestaat uit grote centrale rekencentra in het internet die applicaties draaien die je overal ter wereld kunt gebruiken. Als je applicaties ontwikkelt die uit componenten bestaan die op verschillende plekken draaien, dan is de onderlinge samenwerking van groot belang. Een dergelijk gedistribueerd systeem kan keurig ontworpen en gebouwd zijn, maar loopt in de praktijk volledig vast als een cruciale component niet op tijd kan reageren. Martijn Moraal heeft in zijn scriptie “Optimal Deployment of Distributed Systems” gekeken naar hoe je een gedistribueerd systeem kunt uitrollen of installeren zodat de verwachtte performance en beschikbaarheid gehaald worden.

Jeroen Huinink, CTO van Aia Software: “Deze scriptie verdient de Award vanwege de relevantie van het onderwerp, de betrokkenheid bij de uitvoering van een een buitenlandse universiteit en de gedegen manier waarop het onderzoek met innovatieve methoden is uitgevoerd!”

Aia Bachelor Award – Zien met de hersenen van een ander

In zijn bachelor scriptie heeft Marco Henrix laten zien dat het mogelijk is om met relatief eenvoudige middelen aan de hand van MRI opnamen van de visuele cortex te bepalen naar welke plaatje iemand kijkt. De praktische waarde hiervan voor een realtime mens-machine interface is nu nog beperkt – de MRI applicatie voor je mobiele telefoon kun je helaas nog niet downloaden– maar de eerste stap is gezet naar toepassingen die ons nu vooral van science fiction films en boeken bekend zijn, Leon Pillich, CEO van Aia Software: “Het doet ons veel plezier om de prijs toe te kennen aan Marco Henrix voor zijn scriptie ‘Aan de hand van hersenactiviteit reconstrueren wat iemand ziet’. Marco heeft met vaardige hand een aantal verschillende technieken gecombineerd om met een aansprekend resultaat te komen”.

Rate this post

Print Friendly