Er is een overname strijd gaande over 1,5 miljoen medische patiëntendossiers. Enkele weken geleden ging leverancier Infotechnology uit Hillegom failliet door aanvraag van de lease maatschappij. Infortechnology beheerde 1,5 tot 2 miljoen dossiers in haar systemen. Kender Thijssen, schuldeiser, wil graag het bedrijf overnemen voor een doorstart.

Naast allerlei bedrijfsecomische belangen en de continuering van de dienstverlening doemen er vele juridische vraagstukken op. Deze hebben niet alleen een relatie met het EPD maar ook met het uitbesteden van opslag en cloud oplossingen.

Om hier enig inzicht in te krijgen heeft Docufacts het probleem voorgelegd aan Arnout Engelfriet, juridisch specialist op het gebied van internet en IT en uitgever van de juridische blog iusmentis.

Bij het aangaan van een contract maken opdrachtgever en leverancier afspraken. Bij een faillisement vervallen alle afspraken tussen de opdrachtgever en leverancier. De curator mag wanprestatie leveren! Zijn opdracht is geld binnenhalen voor de schuleisers en heeft daarinn vergaande bevoegdheden.

Volgens de wet op medische behandelingen beslist de patient wat er met zijn papieren dossier gebeurt, maar bij het EPD is dat niet echt transparant geregeld. Het is hierdoor onduidelijk wie de eigenaar is van het medisch dossier.

Wie is eigenaar / copyrighthouder van een EPD dossier? Patiënt, artis of leverancier?
Wie is eigenaar / copyrighthouder van de metadata welke door de arts is toegevoegd?
Wie is eigenaar van de database inzake databankrecht?
Hoe worden de rechten van een patiënt gewaarborgd bij een faillisement of verkoop van het EPD systeem?
Heeft de copyrichthouder recht op instemming of vergoeding bij verkoop?

Voor andere software systemen is dezelfde vraag van toespassing: wat gebeurd er met uw boekhouding als de leverancier of de opslagaanbieder failliet gaat en de curator onvoorwaardelijk de baas is? Van de belastingdienst dient u de gegevens minimaal 7 jaar te kunnen overleggen. Waar is uw backup op dat moment?

Deze unieke zaak maakt duidelijk dat de overheid nog veel moet regelen.
Rate this post

Print Friendly