Dat zijn enkele van de vele conclusies uit het onderzoek dat Pondres Social Marketing eind vorig jaar en begin dit jaar uitvoerde samen met onderzoeksbureau MWM2. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels geanalyseerd en geven een krachtig beeld over de stand van zaken van social media binnen het Nederlandse bedrijfsleven (van klein tot groot) en de ontwikkelingen in 2011.

Aan het onderzoek hebben 268 bedrijven deelgenomen. De enquête is verspreidt op diverse weblogs, via DDMA, en onder klanten van Pondres. Dit heeft onder andere geleid tot de volgende conclusies:

  • In 2010 gebruikte 76.1% van de marketeers social media binnen de organisatie, in 2011 is dat 78.1%.
  • Twitter, Linkedin, Facebook en Youtube zijn de meest gebruikte kanalen voor 2011, Hyves zakt uit de Top-5, ondanks haar nog altijd grootste bereik in Nederland.
  • Het gebrek aan kennis van social media en interne capaciteit om inspanningen uit te voeren, worden als voornaamste drempels benoemd voor het inzetten van social media.
  • Social media strategie wordt een belangrijke troef in 2011. Van de bedrijven die in 2010 nog geen strategie hadden, wil 67% die in 2011 gaan ontwikkelen. 
  • Bijna de helft van de bedrijven meet de resultaten van social media niet. De belangrijkste reden hiervoor is dat men niet weet hoe de inspanningen gemeten kunnen worden. Men opereert dus vaak op gevoel en zonder structurele resultaatdoelstellingen. 
  • 81% van bedrijven geeft (ondanks dat een deel de resultaten niet meet) aan dat de resultaten van social media ?volgens verwachting? of ?boven verwachting? zijn. 
  • Nog maar een klein percentage bedrijven gebruikt externe adviseurs voor social media werkzaamheden. In 2011 groeit dit percentage tot 22%, waarbij het vaakst wordt gekozen voor een specialistisch social media bureau. 
  • De marketingafdeling is meestal verantwoordelijk voor social media, maar dit verschilt erg naar rato van het formaat van de organisatie. Bij kleine bedrijven is management vaak verantwoordelijk, bij grote bedrijven ook regelmatig de klantenservice.
  • De budgetten voor social media zijn nog altijd relatief laag, zeker bij kleine bedrijven. Ook in 2011 zijn hierin geen grote verschuivingen zichtbaar. Wel gaan met name middelgrote bedrijven meer in social media investeren in 2011, en daalt het percentage dat niet in social media investeert.

Getriggered door de resultaten? Indien je de ins en outs van het onderzoek nader wilt bekijken is het totale rapport (37 pagina?s) aan te vragen op http://smo2011.pondres.nl

Pondres Social Media Onderzoek 2011
Rate this post

Print Friendly