Amsterdam, 15 februari, 2011 –De nieuwe UK Bribery Act die binnenkort ingevoerd wordt, zal verstrekkende gevolgen hebben voor iedere organisatie met een zakelijke betrekking met de UK. ZyLAB, vooraanstaand leverancier van e-Discovery en Information Management oplossingen, waarschuwt dat het hebben van alleen een compliancebeleid, onvoldoende bescherming biedt tegen vervolging op grond van deze nieuwe wet. “Ferme controle over alle informatie en de integratie van geautomatiseerde monitorings- en auditprocedures in de compliancestrategie, zijn cruciaal wanneer een organisatie straks moet bewijzen dat het adequate procedures heeft geïmplementeerd om omkoping te voorkomen,” voorspelt Johannes C. Scholtes, chairman en chief strategy officer van ZyLAB.

De oorspronkelijke ingangsdatum van de UK Bribery Act was 1 april 2011. Deze inwerktreding is met drie maanden uitgesteld., maar ondanks dat zijn de geplande veranderingen aan de wet die fraude en corruptie moet tegengaan, een belangrijk signaal dat organisaties hun anticorruptie procedures moeten aanscherpen.

De nieuwe UK Bribery Act – ook wel de ‘US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) on Steroids’ genoemd – introduceert het strafbaar stellen van het ‘niet-adequaat voorkomen van omkoping door personen in dienst van een bedrijf’. Groot verschil met de FCPA is dat niet alleen omkoping van een overheidsfunctionaris strafbaar is, maar dat de wet zich uitbreidt tot de privésector. Bovendien wordt, naast het actief en passief omkopen, ook het ontvangen van steekpenningen in de brede zin van het woord, strafbaar gesteld.

Toepassing over de grenzen

De invloed van de nieuwe wetgeving reikt tot over de Britste grenzen. Overtredingen kunnen overal ter wereld plaatsvinden, maar in Engeland worden vervolgd als zij worden begaan door een Brits ingezetene of een commerciële organisatie met een zakelijke connectie in Engeland.

En er staat veel op het spel. Het niet voldoen aan de eisen van de Bribery Act heeft serieuze consequenties, waaronder een ongelimiteerde geldboete en een maximum gevangenisstraf van tien jaar.

Adequate procedures

De Act geeft letterlijk aan dat ‘een organisatie veroordeling kan vermijden wanneer het kan aantonen dat het adequate procedures heeft ingevoerd om omkoping te voorkomen.’ Johannes Scholtes: “Organisaties moeten er niet te gemakkelijk van uitgaan dat zij voldoen aan die adequate procedures om de risico’s van omkoperij in binnen- maar vooral buitenland te voorkomen, alleen omdat zij een anti-fraude en anti-corruptiebeleid op papier hebben staan. Zij moeten dit beleid proactief uitdragen. Toegankelijkheid speelt daarbij een grote rol. Nog belangrijker is om volledige controle te hebben over de data- en informatiestromen en een geconsolideerd archivering, auditing en datamanagement proces opgelijnd te hebben om het beleid te testen en bij te sturen. Alleen op deze manier worden risico’s verminderd en de kosten beperkt.”

8-Point Inspection Guide

Omdat de precieze specificaties van de term ‘adequate procedures’ nog niet duidelijk zijn en de term op zichzelf te subjectief is om waarde aan te ontleden, heeft ZyLAB een 8-Point Inspection Guide ontwikkeld, gebaseerd op sleutelprincipes uit de OECD’s Good Practice Guideline en aanbevelingen uit de US Sentencing Guidelines. De Inspection Guide evalueert in een simpele zelftest de informatiemanagement praktijk in een organisatie en benckmarkt het niveau van voorbereiding op de nieuwe wet.

Rate this post

Print Friendly