BCT, leverancier van documentaire informatievoorziening, workflow en digitalisering, en GemeenteOplossingen, specialist in webbased frontoffice-oplossingen voor lokale en regionale overheden, hebben aangekondigd samen te werken op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening. De gekoppelde softwarepakketten Corsa en GO| raadsinformatie bieden gemeenten, provincies en waterschappen een geïntegreerde oplossing voor zowel het rechtmatig bewaren van bestuurlijke documenten als het publiceren van informatie voor burgers en pers. Corsa Bestuur van BCT is een complementaire oplossing voor het efficiënt laten verlopen van het hele besluitvormingsproces.

De officiële samenwerking tussen de twee partijen kwam eind 2010 tot stand, en richtte zich al snel op de combinatie Corsa en GO| raadsinformatie. “De directe aanleiding was een concrete vraag van zowel gemeente Noordenveld als gemeente Den Helder, die beide systemen hadden geïmplementeerd en een koppeling wilden realiseren”, vertelt Alex Lony, branchemanager local government bij BCT. “Met deze gemeenten als eerste cases hebben we de software verder ontwikkeld zodat de twee systemen naadloos op elkaar aansluiten.” René Notenbomer, directeur van GemeenteOplossingen, voegt hieraan toe: “We zien dat veel overheden worstelen met het efficiënt laten verlopen van het hele besluitvormingsproces. Daarnaast hebben ze behoefte om de relevante informatie die uit dit proces voortkomt aantrekkelijker en toegankelijker te presenteren aan de burger. De burger wil informatie in een taal die hij begrijpt. Goede informatievoorziening leidt tot meer interactie met de burger en zorgt daarmee voor meer draagvlak.”

Met Corsa Bestuur worden alle documenten, stappen, acties en besluiten van het bestuurlijke besluitvormingsproces digitaal vastgelegd en opgeslagen in het DMS. Hiermee wordt een compleet digitaal dossier opgebouwd, waardoor altijd de juiste documentversie beschikbaar is en betrokkenen gemakkelijk inzage hebben in de relevante documenten. De raad is dus verzekerd van een up-to-date agenda met de definitieve versies van bijbehorende stukken. GO| raadsinformatie ontsluit de informatie die uit raadsvergaderingen komt vanuit het perspectief van de burger. Op de RIS-website worden de documenten en besluitstukken vanuit Corsa automatisch beschikbaar gesteld. Een raadssite is dus niet meer een plek waar alleen lange besluitenlijsten in pdf worden aangeboden, maar heeft een begrijpelijke structuur en een uitgebreide zoekfunctie. Per vergadering of per themadossier kunnen relevante documenten worden aangeklikt, en bovendien zijn ook audio- en videoverslagen te raadplegen. Daarnaast is er een koppeling met social media; via de raadssite kan de burger bijvoorbeeld de laatste Tweets van een bepaald raadslid lezen of gemakkelijk doorklikken naar zijn of haar LinkedIn-profiel.

Op 3 februari j.l. werd een bijeenkomst georganiseerd voor zo’n 50 geïnteresseerde gemeenten, provincies en waterschappen. Hier vertelde de gemeente Noordenveld over de ervaringen met de geïntegreerde pakketten en lichtten BCT en GemeenteOplossingen de mogelijkheden van Corsa Bestuur en GO| raadsinformatie toe. Notenbomer: “Het was interessant om te zien dat het publiek heel divers was, van DIV-medewerkers en griffiers tot secretarissen en communicatiemedewerkers. Dat laat zien dat bestuurlijke besluitvorming en –informatievoorziening meerdere werelden binnen overheden raakt. Gezien het enthousiasme van de bezoekers en de vele vragen die we kregen is het duidelijk dat – onder andere door de komst van nieuwe media – het ‘stoffige’ imago van raadsinformatie verdwijnt en het begint te leven zowel in de organisatie als bij burgers.”

Rate this post

Print Friendly