Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft een eerste groep van vijftig e-adviseurs het KING Keurmerk toegekend. Deze groep e-adviseurs zijn oud EGEM-i adviseurs en adviseren over gemeentelijke e-dienstverlening. Ze ontvingen hun KING Keurmerk op vrijdag 28 januari uit handen van Cor de Vos (burgemeester Nieuwegein en lid van de Raad van Toezicht van KING). De adviseurs werken als zelfstandig adviseur of bij een bureau en hebben aangetoond kwaliteit te leveren bij de ondersteuning van gemeenten, bij de implementatie van hun elektronische dienstverlening (e-overheid).

Gemeenten kunnen deze e-adviseurs inschakelen op het moment dat zij advies en ondersteuning nodig hebben bij hun elektronische dienstverlening. Met het certificeren van e-adviseurs door middel van het KING Keurmerk, draagt KING bij aan een goede e-dienstverlening van gemeenten aan hun burgers en ondernemers. De e-adviseurs met het KING Keurmerk voelen zich verbonden met KING en worden via periodieke informatiesessies op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op nieuwe vragen, trends en ontwikkelingen bij gemeenten. De gecertificeerde e-adviseurs zijn opgenomen in een register dat in te zien is en beheerd wordt op de KING-website. Gemeenten kunnen via dit register snel en eenvoudig een e-adviseur zoeken en inhuren. Binnenkort breidt KING deze lijst uit met persoonlijke informatie over de e-adviseurs en hun geleverde kwaliteiten.

KING Keurmerk ontvangen als e-adviseur?

Op 11 februari worden naar verwachting nog eens dertig oud EGEM-i adviseurs gecertificeerd. Daarna zal de certificering open staan voor alle ‘nieuwe adviseurs’. Maandag 7 februari verschijnt de handleiding ‘KING Keurmerk e-adviseurs’ waarin alle informatie te lezen is over de visie van KING op certificeren, de normenset en de procedure voor aanmelden. Wanneer u een email stuurt naar ryanne.dijkstra@kinggemeenten.nl krijgt u de handleiding toegestuurd.

Rate this post

Print Friendly