Rapport Vreeman: wie betaalt de rekening?

De VGP (Vereniging Grootgebruikers Postdiensten) onderstreept het advies uit het rapport Vreeman om meer tijd te nemen voor het oplossen van het arbeidsconflict bij de postbedrijven en meer tijd te bieden voor het maken van nadere CAO-afspraken. Het rapport lijkt een dempend effect te hebben op het postconflict. Dat is winst. Maar volgens de VGP gaat het rapport voorbij aan de ontwikkelingen in de markt: afname van het postvolume en de snelle voortgang van de digitalisering.

De VGP vindt dat het rapport onvoldoende onderkent dat het liberaliseringsproces van een staatsmonopolie met één aanbieder (TNT) naar kansen voor nieuwe aanbieders veel tijd en geld vraagt. Op bestraffende manier suggereert het rapport dat de nieuwe postbedrijven het niet zo nauw nemen met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. De VGP betreurt het dat de aanbevelingen om de postwet op het punt van het ex ante toezicht aan te passen veel minder nadrukkelijk in het rapport staan. Juist dankzij het ex ante toezicht dat is vastgelegd in de telecomwet, is de invoering van de telecomliberalisering (KPN) veel geleidelijker verlopen.

Het rapport Vreeman stelt voor een fonds te vormen om uit het arbeidsconflict te komen. De VGP vreest dat de financiering van het fonds leidt tot hogere tarieven en dus direct het belang van haar leden raakt. Dat geldt ook voor eventuele nieuwe overnames tussen postaanbieders: de afname van het aantal concurrenten kan leiden tot hogere tarieven. Die treffen met name de grootgebruikers van postdiensten. Daarnaast kosten overnames arbeidsplaatsen. Aan de andere kant vergroten overnames de kans van slagen om meer op basis van arbeidsovereenkomsten te werken.

Al deze ontwikkelingen stimuleren organisaties nog sneller te digitaliseren. Dat leidt weer tot minder postvolumes. Daarmee herhaalt de cyclus zich. De achterliggende oorzaak ligt bij de Postwet en de amvb, ofwel de niet pro-actieve regeling, waar het gaat om het toezicht en het van overheidswege willen regelen van de arbeidsvoorwaarden. De postbedrijven hebben nog nauwelijks een eigen kans gehad om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige markt. Gun de bedrijven de tijd die daarvoor nodig is en speel tegelijk in op de toenemende digitalisering, is het advies van de VGP.

Rate this post

Print Friendly