De groep Portucel Soporcel heeft onlangs toestemming gekregen om op het door de groep geproduceerde en verhandelde papier het Ecologisch Label van de Europese Unie – het Ecolabel – te dragen.

Het ecologisch label van de Europese Unie bevordert producten en diensten die aan strenge milieuprestatie-eisen voldoen. Deze eisen maken al enkele jaren deel uit van het managementmodel van de groep Portucel Soporcel.

Voor kantoorpapier en grafisch papier maakt het Ecolabel het gebruik van gecertificeerd hout van gecontroleerde afkomst verplicht en verbiedt het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Bovendien wordt hiermee een bijdrage geleverd aan het gebruik van hernieuwbare energie, het invoeren van een streng afvalbeheersysteem en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en van de lucht- en watervervuiling.

De criteria met betrekking tot de milieuprestaties vloeien voort uit wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide raadpleging in het kader van het College van het Ecologisch Label van de Europese Unie. Dit college wordt gevormd door bevoegde organisaties van de lidstaten, vertegenwoordigers van milieu-NGO’s, product- en bedrijfschappen en consumentenverenigingen, vakbonden en vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf en de handel.

Het door de groep geproduceerde papier is een milieuverantwoord product dat wordt vervaardigd uit een natuurlijke, hernieuwbare hulpbron die speciaal hiervoor wordt geplant. Het Europese Ecolabel versterkt de milieubewuste positie van de papiermerken van de groep, die worden verkocht in steeds meer eisende markten qua milieubehoud.

Internationaal gecertificeerd, duurzaam bosbeheer met weerklank in de producten

Het duurzame, op de beste praktijken gebaseerde bosbeheer van de groep Portucel Soporcel draagt de internationale FSC- en PEFC-certificaten (“Forest Stewardship Council” en “Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes”).

Het behoud van de biodiversiteit neemt een belangrijke plaats in in de ontwikkelingsstrategie van de groep en maakt volledig deel uit van diens bosbeheermodel. Hierbij springt in het oog dat in het kader van het in samenwerking met het WWF (“World Wildlife Fund for Nature”) ontwikkelde werk erkend is dat een groot deel van het door de groep beheerde bosbestand kenmerken bezit, waardoor het als Gebied met Hoge Behoudswaarde kan worden aangemerkt. Dit is mogelijk dankzij de diversiteit, overvloed en interactie tussen soorten en ecosystemen die hier waar te nemen zijn.

De afgelopen jaren heeft de groep diverse partnerschappen voor het behoud van de biodiversiteit in het leven geroepen, waaronder bijvoorbeeld de bescherming van de havikarend, in samenwerking met het CEAI (Studiecentrum Iberische Avifauna), en het B&B protocol met het Instituut voor Natuurbehoud en Biodiversiteit.

Eucalyptus globulus, een uitverkoren soort voor de papierproductie

Het bosbeheer en de certificatie daarvan heeft ook te maken met het meervoudig gebruik van een bosgebied dat momenteel evenveel koolstof bevat als de CO2-uitstoot van 1,5 miljoen auto’s die een reis om de wereld maken.

Eucalyptus globulus is ruim twee eeuwen geleden in Portugal geïntroduceerd en heeft zich goed aangepast aan de edafisch-klimatologische kenmerken van het land, die gunstig zijn voor de groei ervan. Eucalyptus globulus is dankzij zijn eigenschappen door specialisten over heel de wereld erkend als de boom met de beste vezels voor print- en schrijfpapier. Naast de uitstekende papiereigenschappen van de vezel maakt deze soort ook een rationeler gebruik van de grondstof en een lager verbruik van chemische producten bij het productieproces mogelijk. In vergelijking met sommige soorten pijnboom en spar kan tot 86 % minder hout worden verbruikt.

Grootste Portugese producent van “groene” energie uit biomassa

In haar fabrieken maakt Portucel Soporcel hoofdzakelijk gebruik van hernieuwbare energiebronnen en is de grootste Portugese producent van uit biomassa opgewekte “groene” energie.

Aandacht gaat hierbij uit naar het feit dat het bedrijf tussen 2000 en 2010 twee grote industriële investeringen heeft afgerond, namelijk de bouw van twee van ’s werelds grootste en modernste papiermachines voor de productie van kantoor- en grafisch papier. In diezelfde periode heeft het bedrijf een reductie bereikt van 45 % in het waterverbruik en van 59 % in de CO2-uitstoot per geproduceerde ton pulp en papier, alsmede een nuttige toepassing van 80 % van het fabrieksafval.

De groep Portucel Soporcel volgt zo een actief beleid betreffende het opnemen van duurzaamheidskwesties in haar praktijken en beheer, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat haar missie het concurrerend ontwikkelen, produceren en verhandelen van hoogwaardig papier is, waardoor zij waarde creëert voor haar aandeelhouders en “stakeholders”.

De toekenning van het Ecolabel betekent dus een erkenning van het duurzaamheidsbeleid van de groep en draagt bij tot de versterking van haar aanwezigheid op internationale markten die steeds veeleisender zijn met betrekking tot de milieubewuste houding van bedrijven, zowel inzake de herkomst van de gebruikte grondstoffen en het productieproces als inzake de aangeboden producten.

Over de groep Portucel Soporcel

De groep Portucel Soporcel is een van de sterkste vertegenwoordigers van Portugal in de wereld.

Na meer dan 900 miljoen euro te hebben geïnvesteerd, o.a. in een nieuwe papierfabriek, die in augustus 2009 in gebruik is genomen, neemt de groep een leidinggevende positie in op de Europese markt voor de productie van ongestreken print- en schrijfpapier. In Europa is de groep nog steeds de grootste fabrikant van gebleekte eucalyptuspulp en behoort wereldwijd tot één van de grotere fabrikanten hiervan.

Momenteel beschikt de Groep over een productiecapaciteit van 1,6 miljoen ton papier, 1,4 miljoen ton pulp (waarvan 1,1 miljoen wordt gebruikt in het papierfabricageproces) en 1,84 TWh elektrische energie. Met een jaarlijkse omzet van meer dan 1,3 miljard euro exporteert de groep naar ruim 100 landen op de 5 continenten.

De groep is eigenaar van het internationaal meest bekende Portugese merk: Navigator, wereldleider op het gebied van Premium kantoorpapier.

Rate this post

Print Friendly