Drukkerij SK uit Hoek van Holland is door de onafhankelijke Stichting VPGI-Certificaat gecertificeerd voor ISO 9001:2008. ‘Met dank aan Currence’, zegt directeur Bart Simonis. ‘Want deze organisatie, die in ons land de marktwerking en transparantie van het betalingsverkeer met behoud van kwaliteit en veiligheid faciliteert, heeft nieuwe eisen opgesteld waaraan acceptgirodrukkers moeten voldoen. De voornaamste eis uit het nieuwe pakket is dat producenten en verwerkers van acceptgiroformulieren in het bezit moeten zijn van een ISO 9001 certificaat. Dit certificaat moet overigens wel erkend zijn door de Raad voor Accreditatie. In eerste instantie zaten wij daar niet echt op te wachten. Maar na contact daarover met VPGI zijn we daar anders tegenover gaan staan. Het voordeel is dat een certificeringtraject je dwingt om meer vooruit te kijken. Daardoor word je beleid minder ad hoc en dat werkt nog prettiger, kan ik je zeggen’. Koop Moraal van de Stichting VPGI-Certificaat: ‘ Het is natuurlijk een prachtige prestatie dat een relatief kleine organisatie als Drukkerij SK zich tot de ISO 9001 gecertificeerde bedrijven mag rekenen en daardoor acceptgiroformulieren mag blijven produceren. Niet alle acceptgirodrukkers zijn erin geslaagd om tijdig aan de nieuwe eisen te voldoen. Drukkerij SK wel en dat is knap’.

[Drukkerij SK]

Drukkerij SK – de drukkerij van de familie Simonis – werd ruim 32 jaar geleden in 1978 opgericht. Als een van de eerste drukkerijen in de regio koos Drukkerij SK ervoor zich te specialiseren in het produceren van computerformulieren en acceptgiroformulieren. Sinds de overname van een andere familiedrukkerij werd het pakket uitgebreid met handels- en familiedrukwerk. Tegenwoordig is Drukkerij SK gevestigd in Hoek van Holland. Van daaruit richt Drukkerij SK zich op relaties in het Westland en de stedelijke gebieden in en rond Den Haag en Rotterdam.

Rate this post

Print Friendly