De Nederlandse overheid en uitvoeringsorganisaties ontvangen samen jaarlijks 14,4 miljoen facturen. Deze stroom wordt Business 2 Government (B2G) genoemd. Van de B2G facturenstroom wordt 94% nog steeds op traditionele wijze aangeleverd en 6 6% elektronisch. Het steefpercentage van 10% is in 2010 niet gehaald. Het zijn vooral lagere overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, die weinig facturen elektronisch ontvangen.

Uitvoeringsorganisaties ontvangen ruim 40% van de facturen, middelgrote gemeenten 22%. Bij de rijksoverheid is het aantal inkomende facturen met een factor 2,5 toegenomen.  Het gemiddeld aantal B2G-inkoopfacturen voor alle overheidsorganisaties is ruim 18.000. De ministeries kennen het hoogste gemiddelde, te weten ruim 91.000, gevolgd door de grotere gemeenten met ruim 77.000.

Interne verwerking

Uit onderzoek, uitgevoerd door EIM, blijkt dat 58% van de facturen op traditionele wijze, intern printen, en handmatig worden verwerkt. Vooral bij uitvoeringsinstanties, ministeries en kleine gemeenten gebeurt dit vaak. Bijna de helft van grote gemeenten verwerkt inkoopfacturen wel volledig papierloos en geautomatiseerd.  Overheidsinstellingen zijn wel actief bezig met het automatiseren van het factuurproces. In 2008 werd nog 71,5% handmatig verwerkt.

Doelstelling e-facturatie overheid

Het beleid van Europa en Nederland is er op gericht dat in 2020 digitaal facturen de meest gebruikte methode is. Vanaf 2011 kunnen alle 78 organisaties van de Rijksoverheid facturen elektronisch ontvangen. Vanaf 2018 moeten ook lagere overheden, zoals provincies, waterschappen en gemeenten, elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken.

Onderzoeksrapport e-facturering overheid 2010

Het onderzoeksrapport is voor leden van Docufacts LinkedIn Groep eenvoudig te downloaden via het artikel in de groep.

Rate this post

Print Friendly