Op 1 januari 2011 hebben 11 lidstaten van de Europese Gemeensschap het monopolie op postdiensten beeindigd. In totaal hebben nu 17 landen officieel een vrije postmarkt. 10 landen hebben uitsel gekregen tot 2013 . Hiermee is 95% van het postvolume in Europa geliberaliseerd.

De liberalisering van de postmarkt betekent dat naast het nationale postbedrijf ook andere aanbieders post mogen bezorgen in deze landen. In de praktijk zal het naar verwachting nog enkele jaren duren voordat de libarlisering echt vorm krijgt. Dit komt doordat het opzetten van een bezorgorganisatie complex is en per land aan regels is gebonden. Daarnaast zijn er verschillende afspraken rond de BTW en de financiering van de Universe Dienst welke in alle landen wordt uitgevoerd door het ‘voorheen’ nationale postbedrijf. Nieuwe toetreders kunnen worden gedwongen hieraan financieel bij te dragen.

Klant aan de bal

Voor de liberalisering hadden bedrijven en organisaties geen vrije keuze in het kiezen van een leverancier voor versturen van de nationale post. Een gevolg van de vrije markt is dat bedrijven en organisaties nu postdiensten kunnen gaan inkopen tegen verschillende condities, waaronder prijs, bezorgmoment en serviceniveau.

De eerste ervaringen leren dat menige organisatie moeite heeft in het herkennen van de mogelijkheden, het definiëren van de specificaties en het maximaal benutten van de mogelijkheden op de postmarkt. Door klant- en marketingcommunicatieprocessen slimmer in te richten kan aanzienlijk op de verzendkosten worden bespaard. Een deel van deze besparingen kan worden ingezet in het innoveren van direct mail: meer kleurgebruik, personaliseren en transinfo op basis koopgedrag en CRM informatie. Hierdoor zal de ROI van klantcommunicatie, als gevolg van meer omzet, verder toenemen.

Post blijft de komende jaren voor marketeers een aantrekkelijk communicatiekanaal naast alle digitale mogelijkheden. De effectiviteit van een DM, waaronder repons en merkbeleving, is onveranderd groot ten opzicht van de digitale alternatieven. Nu dit mogelijk is tegen lagere kosten en persoonlijker op de klantrelatie is dit een extra stimulans.

Vrije markt 2011:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Ieerland, Italië, Malta, Potugal, Slowakije, Spanje, Estland, Finalnd, Duitsland, Nederland, Groot Brittanië en Zweden.

Vrije markt 2013:

Cyprus, TjechiË, Luxemburg, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Polen, Romeni.


Rate this post

Print Friendly