Noordwijk, 15 december – Brandweer Hollands Midden is gestart met de implementatie van Decos D5. Het document managementsysteem (DMS) zal gefaseerd worden ingevoerd en uiteindelijk door ruim 170 medewerkers worden gebruikt. Brandweer Hollands Midden is een nieuw gevormde organisatie die vanaf 1 januari 2011 zal bestaan uit 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale brandweer in Hollands Midden. De groei van de organisatie en de wens om interne processen te optimaliseren waren belangrijke argumenten om te kiezen voor het digitaal werken. In de loop van 2011 zal het implementatietraject volledig zijn afgerond.

Onlangs is gestart met het digitaliseren van de inkomende documentstromen.

In de tweede fase van het implementatieproces zal de Sector Risicobeheersing, die ondermeer verantwoordelijk is voor de advisering over en het toezicht houden op brandveiligheid, volledig digitaal gaan werken met Decos D5. Brandweer Hollands Midden werkt vanuit verschillende locaties en om een goede samenwerking en de efficiency te bevorderen is het noodzakelijk om documenten centraal op te slaan en een consistente werkwijze in te voeren. Begin oktober is daarom een Programma van Eisen opgesteld en een onderhandse aanbesteding uitgeschreven. Na een uitgebreide marktanalyse, en op basis van de voorstellen van de deelnemende leveranciers, is de keuze gemaakt voor Decos.

“Decos voldeed aan onze verwachtingen, maar bood bovendien de beste prijs-kwaliteit verhouding”, stelt Eric Seugling, communicatieadviseur bij Brandweer Hollands Midden. “Het is een grote uitdaging het digitaal werken binnen de gehele organisatie in te voeren, daarom kiezen wij er bewust voor om de implementatie gefaseerd uit te voeren en veel aandacht te besteden aan het trainen van de medewerkers. Decos D5 maakt het eenvoudig om documenten te archiveren en te raadplegen en door workflows in te richten kunnen werkzaamheden efficiënter en sneller worden afgehandeld.”

Rate this post

Print Friendly