De driedaagse staking bij postbezorger TNT Post blijkt voor veel bedrijven aanleiding om te zoeken naar een alternatief voor de huidige vorm van postbezorging, ongeacht of er nog meer stakingen komen. Dat blijkt uit een enquête die de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) deze week hield naar de effecten van de recente staking.

Ruim 90% van de VGP-leden ondervond veel hinder van de stakingen. Bij 75% leidde de staking tot vertraging in de bedrijfsprocessen en ruim 80% was genoodzaakt daardoor extra kosten te maken. De helft van de leden moest na afloop van de staking extra personeel inzetten om de post te kunnen verwerken. Een even groot aantal maakte gebruik van alternatieven, zoals een mix van andere vervoerders, digitale verzending, inzet van koeriersdiensten en andere servicekaders. Overigens waren er ook enkele leden waar de postbezorging vrijwel normaal verliep, door de werkwillendheid bij een aantal medewerkers van TNT Post.

Effecten op bedrijfsprocessen

De effecten op de bedrijfsprocessen zijn velerlei. De bedrijven moesten bijvoorbeeld selecties maken voor tijdkritische mailingen. Capaciteitsplanningen voor beschikbaarheid van personeel moesten worden aangepast. En voor de uitgaande post moest vaker een andere route worden gezocht via een andere vervoerder.

Standpunt VGP

De VGP heeft zich altijd buiten de discussie gehouden over de arbeidsvoorwaarden, omdat zij dit een zaak vindt van de sociale partners. De ontwikkeling van de markt kenmerkt zich door minder volumes, minder volumes dan verwacht naar nieuwe aanbieders en versnelling van de digitalisering. Het arbeidsconflict hangt hiermee samen. De VGP laat nu van zich horen omdat de aangesloten bedrijven veel nadeel ondervinden van de stakingen. Ook het grote publiek wordt in deze decembermaand geraakt door de stakingen, mede vanwege de kerstpost. Daarmee raakt de staking ook het maatschappelijk belang en de universele dienstverlening, een aspect waarop de OPTA toezicht moet houden. De leden van de VGP zien graag dat de partijen opnieuw met elkaar om tafel gaan, om verdere stakingen en daarmee overlast te voorkomen.

Pro-actieve rol toezichtsorganen

Al eerder pleitte de VGP voor een meer pro-actieve rol van de toezichtsorganen. Dat vereist een reparatie van de Postwet. Verder pleit de VGP dat, in het kader van vernieuwd postmarktonderzoek, veel meer moet worden gekeken naar de effecten van digitalisering. De beoogde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) per 1 januari houdt te weinig rekening met de gewijzigde marktomstandigheden en zou daar meer geënt op moeten worden. Voor de VGP zijn de stakingen een duidelijk signaal dat het goed is te zoeken naar structurele oplossingen via digitale kanalen en/of niet tijdkritische postvervoerders.

Over de VGP

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 heeft een aantal organisaties hun krachten gebundeld. Inmiddels zijn dat 22 grote organisaties met gezamenlijk ruim 1,25 miljard poststukken per jaar en verantwoordelijk voor meer dan 25% van de geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP: belangenbehartiging en het delen van kennis tussen de leden op het gebied van documentenverwerking en postvervoer.

Rate this post

Print Friendly