BCT, leverancier van enterprise content management- en document management systemen, lanceerde donderdag 2 december jongstleden tijdens het KCC-congres 2010 haar nieuwste productlijn Liber. Tijdens een drukbezochte workshop presenteerde Ali Machrafi, Manager Enterprise Integration, BCT’s antwoord op Antwoord©. Het concept Antwoord© is een landelijk initiatief ter verbetering van de overheidsdienstverlening. De producten van Liber zijn speciaal ontwikkeld om lokale overheden te ondersteunen in deze verbeterslag van de dienstverlening naar de burger door middel van zaakgericht werken.

“We zien dat de gemeentelijke dienstverlening sterk in ontwikkeling is en dat gemeenten, mede door de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, de komende jaren hard gaan werken aan het beter inrichten van hun werkprocessen,” aldus Machrafi. “De huidige Corsa-productlijn is vooral inzetbaar als ECM- applicatie. Liber is met name gericht op klantcontactbeheer en generieke zaakafhandeling voor front-office- en KCC-medewerkers. Daarnaast sluit het naadloos aan op Corsa ECM voor document- en recordmanagement. Door middel van de generieke DMS/RMA plug-in is Liber te gebruiken in combinatie met elk willekeurig DMS en RMA. We hebben hard gewerkt om de applicatie vooral gebruiksvriendelijk te maken; Liber is web-based en heeft een intuïtieve en rijke user interface. Liber is bovendien ontwikkeld op basis van open standaarden waardoor de oplossing compatibel is met een open source-infrastructuurplatform.


In 2015 dient 80% van de aanvragen van burgers en bedrijven bij gemeenten digitaal te verlopen via een Klant Contact Systeem (KCS). Hierin spelen het front-office en zaakgericht werken een essentiële rol, want bij het front-office van de gemeente kunnen burgers en bedrijven straks met al hun vragen voor de gehele overheid terecht. Het verbeteren van de dienstverlening staat centraal, maar dit betekent ook dat gemeenten hun organisatiestructuur moeten aanpassen en werkprocessen moeten inrichten op de vraag van de klant. Deze overgang is niet in één keer te realiseren. Antwoord© heeft vijf fases gedefinieerd, waarbij elke organisatie de ambitie heeft om fase 5 te bereiken. BCT kan met het productportfolio Liber gemeenten stapsgewijs en op individueel ambitieniveau ondersteunen in de overgang naar Antwoord©. Belangrijk hierbij is de inzet van business consultants. Machrafi: “Onze consultants brengen de huidige architectuur, behoeften en ambities in kaart. Op basis daarvan wordt bepaald in welke fase van Antwoord© de gemeente zich bevindt en met welke producten en diensten de organisatie optimaal ondersteund kan worden.”


Wanneer er één centraal front-office dient te zijn voor alle contactmomenten (vanaf fase 3 van Antwoord©) is Liber de ideale oplossing om front-officemedewerkers te ondersteunen. Liber is een open zaaksysteem, bestaande uit de componenten ZTC+, Zakenmagazijn (op basis van de RGBZ- en GEMMA-standaarden), DMS en RMA. De Liber-functionaliteit kan gepresenteerd worden in een portaal, zodat medewerkers alle relevante informatie op hun werkplek ter beschikking hebben. In de laatste fase staat het KCC van de gemeente centraal in het coördineren van alle overheidsdienstverlening en het informeren van burgers en bedrijven. De producten en diensten van Liber stellen de gemeente dan in staat om snelle inzage en verloop van organisatieoverstijgende processen te realiseren, en ondersteunen het gehele spectrum van de generieke gemeentelijke GEMMA-processen

Rate this post

Print Friendly