Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf maken zich grote zorgen over het wegraken van hun data. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan door Trend Micro onder een groot aantal bedrijven uit de VS, Europa en Japan. Docspro, specialist in Nederland op het gebied vandocumenten scannen en digitaal archiveren, ondersteunt het onderzoek.

Het onderzoek onder 1600 eindgebruikers van kleine en middelgrote bedrijven toont aan dat virussen, Trojans, malware die data steelt en datalekken de grootste zorg baarden.

Grote angst voor virussen

Virussen boezemen het meest angst in, aldus 63 procent van de ondervraagden. Trojaanse paarden staan met 60 procent op de tweede plaats en 59 procent van de deelnemers is bang voor malware die data steelt.Ook datalekken, het bewust of onbewust verzenden van gevoelige of belangrijke informatie vanuit het bedrijfsnetwerk, zijn een reden tot zorg. In 56 van de gevallen werd dit aspect genoemd. De kleine ondernemers lijken daarentegen niet zo beducht te zijn voor phishing en spam.

Ongeautoriseerde toegang tot informatie

Het onderzoek toont aan dat kleinere organisaties ondanks hun zorgen, minder vaak een beveiligingsbeleid volgen om het ongeautoriseerd verspreiden van bedrijfskritische informatie te voorkomen. Terwijl ongeautoriseerde toegang tot informatie eenvoudig verholpen kan worden met de juiste software. Een voorbeeld hiervan is Dossier Online, een digitaal dossier die de autorisatie tot de dossiers en documenten veilig afhandelt en tevens automatisch een back-up maakt van alle bedrijfskritische informatie.

Rate this post

Print Friendly