Océ DossierFlow is een webgebaseerde software oplossing die klanten in staat stelt om dossiers digitaal te behandelen. Veel organisaties werken nog met papieren dossiers en zoeken een manier om digitaal te gaan werken. DossierFlow maakt dat mogelijk, zonder dat de bestaande werkwijzen ingrijpend veranderd hoeven te worden. De NEN 2082 certificering garandeert bovendien dat de dossiers op een correcte manier beheerd kunnen worden.

NEN 2082 Certificering

De NEN 2082 stelt eisen aan functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Deze eisen gaan onder meer over het beheer van toegangsrechten, metadata, bewaartermijnen en classificatie schema’s. Belangrijk aspect hierbij is dat alle handelingen door de programmatuur moet worden geregistreerd, waardoor rechtmatig handelen aangetoond kan worden. Het European Certification Bureau (ECB) heeft na toetsing op alle 155 gestelde eisen de NEN 2082 certificering verleend aan DossierFlow.

Nieuw in versie 9

Om te voldoen aan de NEN 2082 wordt in versie 9 een aantal nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd. Zowel voor beheerders als eindgebruikers zijn er nieuwe mogelijkheden. Voor beheerders is het nu mogelijk om dossiers geheel of gedeeltelijk te vernietigen wanneer de bewaartermijn verstreken is. Er kan gewerkt worden met groepen van gebruikers die alleen leesrechten hebben. Het is ook mogelijk om dossiers alleen toegankelijk te maken voor behandelaars van dat dossier. Naast functionaliteit voor de NEN 2082 zijn ook in versie 9 weer een aantal klantwensen ingevuld. Eindgebruikers zijn vooral gebaat bij de overzichten die gemaakt kunnen worden van dossiers, waarin sortering op verschillende velden mogelijk is.

Over DossierFlow

DossierFlow is ontwikkeld door Océ Research & Development in nauwe samenwerking met klanten. De uitdaging die Océ zich had gesteld was om een systeem te ontwikkelen dat succesvol in te voeren is bij organisaties, zonder langdurige advies- en implementatietrajecten. Gebruikersvriendelijkheid heeft altijd voorop gestaan in de ontwikkeling. Inmiddels heeft DossierFlow zijn nut bewezen in diverse omgevingen waar met dossiers gewerkt wordt.


Rate this post

Print Friendly