Op 18 november a.s. overhandigt Joost Cox, voorzitter van de vereniging SOD, het eerste exemplaar van het boek ‘MO3: van analoog naar digitaal. Guideline voor integraal informatiemanagement’ aan Sandra Korthuis, lid van de directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De overhandiging vindt plaats tijdens het SOD Jaarcongres op 18 november 2010, om 14.30 uur in Stadion Galgenwaard te Utrecht.

Het MO3 -Model voor Oplossingsgerichte Ontwikkeling van de Organisatie – is een initiatief van SOD-Opleidingen en Doxis. MO3 geeft inzicht in de ontwikkeling van een organisatie die bezig is met de overgang van analoog naar digitaal werken. Het unieke van MO3 is dat het een geïntegreerd beeld geeft van alle vier de aandachtsgebieden in de transitie van analoog naar digitaal. Er is aandacht voor de relatie van de informatiemanager met zowel de proceseigenaar, het informatiebeleid, ICT als de relatie met het informatiebeheer. Als basis voor MO3 is zowel het negenvlaksmodel (Rik Maes) als het INK-model gebruikt.

Lerend vermogen moet worden aangeboord

Bijna elke organisatie is met haar informatiehuishouding op weg van analoog naar digitaal werken. Je zou dan mogen verwachten dat organisaties veel van elkaar hebben geleerd of kunnen leren. Dat valt helaas tegen. Het lerend vermogen van de organisatie als geheel wordt nauwelijks aangeboord. SOD-Opleidingen en Doxis willen daar graag verandering in brengen, te beginnen met het MO3-boek.

Gevolgen voor de DIV

Het boek gaat in op de veranderingen waar een organisatie in de overgangsfase van analoog naar digitaal werken mee te maken krijgt. Zoals de rol en functie van de DIV. Wat betekent het voor de afdeling DIV en wat zijn de gevolgen voor informatieprofessionals en informatiemanagers? In het boek komt eveneens de gedifferentieerde toepassing van het model, in relatie tot de verschillende processen die gangbaar zijn binnen een overheidsorganisatie, aan de orde.

Het boek ‘MO3: van analoog naar digitaal. Guideline voor integraal informatiemanagement’ kunt u vanaf 18 november 2010 gratis verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@mo-3.nl.

Vernieuwde site MO3 online op 18 november 2010

Donderdag 18 november a.s. gaat tevens de update van de website van MO3, met een dynamisch model, online. Kijk voor meer informatie op www.mo-3.nl.

Rate this post

Print Friendly