ENQUETE DOCUMENT MANAGEMENT


GEA consultancy is bezig met het ontwikkelen van een bundel over Document Management. Geen wetenschappelijke studie, geen strategische beschouwing, geen technische gids, maar een informatieve bundel met relevante onderwerpen, cases en wetenswaardigheden. Bij de samenstelling van de bundel zal onder meer gebruik gemaakt worden van input van respondenten die actief zijn op het gebied van Document Management

Een van de instrumenten die daarvoor gebruikt worden is een enquête. Deze heeft als doel meer inzicht te krijgen in hoeverre leeft documentmanagement in documentintensieve organisaties en hoe het staat met het (ontwikkelings-)niveau van documentmanagement in organisaties. Het invullen van de enquête neemt naar schatting 12 minuten van je tijd en je kunt een bijdrage leveren. Alle respondenten ontvangen na verwerking van de antwoorden de resultaten. Bovendien wordt er een iPad verloot wanneer er minimaal 75 respondenten zich aanmelden.

De enquête is te vinden via de volgende link  http://bit.ly/8YjAoX   

Rate this post

Print Friendly