Het onderzoeksrapport dat de Vereniging  Grootgebruikers Postdiensten (VGP) op 9 november 2010 tijdens Document Lifecycle 2010 in Arnhem heeft gepresenteerd wordt niet gedragen door de postbedrijven Sandd en DHL Global Mail. Fouten in de uitvoering van het onderzoek hebben de conclusies ernstig beïnvloed. Het rapport geeft daarmee een vertekend beeld van de werkelijke kwaliteitsverhoudingen op de postmarkt.

Evenals in 2009 heeft de VGP de postbedrijven voorafgaand aan het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek de onderzoeksmethodiek voorgelegd. Hieruit bleek dat de onderzoeksmethodiek significant afwijkt van de methodiek in 2009. Het onderzoek in 2010 beperkt zich slechts tot een momentopname. Postbedrijven zijn hier destijds mee akkoord gegaan, maar hebben wel aangegeven dat voor het schetsen van een correct beeld van de kwaliteitsverhouding op de postmarkt de performance over een langere periode in kaart gebracht zou moeten worden. Het is immers onmogelijk om op basis van één momentopname de structurele performance te bepalen.

Een week geleden hebben Sandd en DHL Global Mail afzonderlijk van elkaar en zonder elkaars medeweten de VGP op ernstige tekortkomingen in het panelbestand en de kwaliteit van de gehanteerde data gewezen. Een deel van het gemeten verzendbestand bleek aantoonbaar verkeerde combinaties van postcode en straatnaam te bevatten en bleek daarmee niet bezorgbaar. Een ander  deel van het verzendbestand betrof adressen waarvan de straatnamen verkeerd geschreven waren, waardoor deze adressen voor een deel ook moeilijk bezorgbaar bleken te zijn. Ook werden in het verzendbestand niet bestaande postcodes aangetroffen. De correcties die de VGP achteraf heeft laten uitvoeren op het rapport (van marktonderzoekbureau Team Vier) zijn naar het inzicht van de postbedrijven onvolledig en niet correct.

De doelstelling van zowel de VGP als de postbedrijven om met het jaarlijkse onderzoek een nieuwe norm voor kwaliteitsonderzoek op de postmarkt neer te zetten is daarmee niet gerealiseerd. Sandd en DHL Global Mail betreuren dit zeer.

Sandd

Sandd is het op één na grootste postbedrijf van Nederland. Met vaste bezorgdagen, aantrekkelijke tarieven en een betrouwbare goede kwalitatieve dienstverlening bezorgt Sandd sinds 2001 geadresseerd drukwerk voor een uiteenlopende klantenkring van postorderaars tot banken, verzekeraars, tijdschriften en direct mails tot loterijen en charitatieve instellingen. De doelstelling van Sandd is een marktaandeel van 20-25%.

Rate this post

Print Friendly